Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski

STOP dewastacji nadwiślańskiej przyrody, STOP budowie "parku"

Oczekujemy, że prezydent wycofa się z pomysłu tworzenia "parku" w miejscu tak cennym przyrodniczo, jak obszar łęgów i łąk Golędzinowa.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił, że zamierza utworzyć 65 hektarowy park na terenie międzywala na Golędzinowie. Nie byłoby w tym nic szokującego, gdyby nie fakt, że ten obszar od lat stanowi wartościową ostoję przyrody z łęgiem nadwiślańskim i łąkami kwietnymi na czele. Na terenie międzywala nie wolno sadzić nowych drzew czy krzewów. Co zatem oznacza tworzenie parku? Prawdopodobnie chodzi o "uporządkowanie terenu", czyli w praktyce kolejną dewastację przyrody. A wystarczy naprawdę niewiele - systematycznie kosić teren dwa razy w roku i w ten sposób ograniczyć ekspansję roślin inwazyjnych (to właściwie jedyny problem przyrodniczy na tym terenie).

Zarząd Zieleni zaprezentował koncepcję ingerencji w Golędzinów. Wizualizacja najlepiej obrazuje motywację, która kieruje ZZW aby w miejscu cennym przyrodniczo utworzyć "Naturalny Park Golędzinów". Nie chodzi wcale o przyrodę, ale o obsługę nowo budowanego osiedla wzdłuż Jagiellońskiej.

Sposób dostarczania

Apel dostarczymy prezydentowi osobiście.

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2022-06-23 21:35:40 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2022-06-13 14:56:15 +0200

Zebrano 500 podpisów

2022-06-10 17:58:02 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-06-10 15:00:30 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-06-10 12:20:13 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-06-10 11:34:26 +0200

Zebrano 10 podpisów