Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski

STOP dewastacji nadwiślańskiej przyrody, STOP budowie "parku"

Oczekujemy, że prezydent wycofa się z pomysłu tworzenia "parku" w miejscu tak cennym przyrodniczo, jak obszar łęgów i łąk Golędzinowa.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił, że zamierza utworzyć 65 hektarowy park na terenie międzywala na Golędzinowie. Nie byłoby w tym nic szokującego, gdyby nie fakt, że ten obszar od lat stanowi wartościową ostoję przyrody z łęgiem nadwiślańskim i łąkami kwietnymi na czele. Na terenie międzywala nie wolno sadzić nowych drzew czy krzewów. Co zatem oznacza tworzenie parku? Prawdopodobnie chodzi o "uporządkowanie terenu", czyli w praktyce kolejną dewastację przyrody. A wystarczy naprawdę niewiele - systematycznie kosić teren dwa razy w roku i w ten sposób ograniczyć ekspansję roślin inwazyjnych (to właściwie jedyny problem przyrodniczy na tym terenie).

Jeśli prezydent Trzaskowski ma ambicję mieć przyrodnicze sukcesy na Pradze, to możemy choćby przekształcić w park teren zajezdni autobusowej przy ulicy Stalowej. Tworzenie parku na terenie już teraz cennym przyrodniczo to delikatnie mówiąc nieporozumienie. Nowy park na terenie biologicznie zdegradowanym byłoby wiekopomnym osiągnięciem.

Sposób dostarczania

Apel dostarczymy prezydentowi osobiście.

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2022-06-23 21:35:40 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2022-06-13 14:56:15 +0200

Zebrano 500 podpisów

2022-06-10 17:58:02 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-06-10 15:00:30 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-06-10 12:20:13 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-06-10 11:34:26 +0200

Zebrano 10 podpisów