Przejdź do treści głównej

Do: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Małopolski

Odwołajmy małopolską Kurator Oświaty Barbarę Nowak

My, uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, mieszkańcy małopolski oraz osoby wpierające apelujemy o odwołanie ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak ze względu na jej homofobiczne wypowiedzi i komentarze dotyczące Deklaracji LGBT+ przyjętej przez Prezydenta Warszawy.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Edukacja jest najpotężniejszą bronią, która może zmienić świat, zatem osoby sprawujące kontrolę nad edukacją powinny kierować społeczeństwo w stronę pozytywnych zmian. Sprawa ta jest niezwykle istotna, ponieważ osoba postawiona na tak ważnym stanowisku powinna być przykładem dla przyszłych pokoleń oraz zdając sobie sprawę z tego, że dzisiejsi uczniowie będą tworzyć Polskę jutro, powinna pokierować ich w stronę otwartości i akceptacji dla wszystkich osób w naszym społeczeństwie, nauczać o tym do jak fatalnych skutków prowadzi dyskryminacja i pokazać młodym osobom, że zawsze powinny się akceptować, nie musząc udawać kogoś innego.

Wypowiedzi Pani Nowak są wyraźnie dyskryminujące oraz manipulacyjne, Pani Kurator wyraźnie próbuje wzbudzić strach i podział, zarówno wśród rodziców i uczniów, jak i opinii publicznej. Jej ksenofobiczne, homofobiczne i islamofobiczne komentarze pozostawiają echo wśród polskiego społeczeństwa. Szerzenie nienawiści i propagowanie podziałów oraz podkreślanie, iż jakakolwiek inność (według standardów Pani Kurator) nie ma prawa mieć miejsca w naszym kraju, może mieć fatalne skutki dla wielu osób żyjących w Polsce.

Skandaliczna wypowiedź nawołująca do walki z islamem czy działania mające na celu zwolnienie dyrektor szkoły z Dobczyc za prowadzenie zajęć związanych z kulturą arabską to tylko niektóre z prób upolitycznienia edukacji w Małopolsce oraz manipulacji społeczeństwa, a w szczególności osób młodych. Z historii możemy nauczyć się, że podział oraz dyskryminacja zawsze prowadzą do krzywdy i potrafią pozostać w mentalności społeczeństwa przez długie dekady. Widoczny brak otwartości, tolerancji oraz zwyczajnej kompetencji na tematy na, które wypowiada się Barbara Nowak, pokazuje nam, iż jest to osoba nieodpowiednia do pełnienia tak ważnej funkcji.

Nie pozwólmy osobom takim jak Pani Nowak rozpowszechniać nienawiści i braku tolerancji oraz być odpowiedzialnym za edukację i przyszłość młodego pokolenia.

Nowe informacje

2022-02-19 09:13:41 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2020-08-31 17:23:46 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2020-08-30 21:21:02 +0200

Zebrano 500 podpisów

2019-04-02 19:05:51 +0200

Zebrano 100 podpisów

2019-03-31 21:05:30 +0200

Zebrano 50 podpisów

2019-03-30 22:54:22 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-03-29 15:18:17 +0100

Zebrano 10 podpisów