Przejdź do treści głównej

Do: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Stop naciskom Ordo Iuris na organy ścigania w sprawie krwawych banerów!

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana w związku z zapowiedzią Ordo Iuris, że Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Sprawiedliwości oraz Komendzie Głównej Policji zostanie przekazany raport sugerujący, iż stratą czasu i pieniędzy jest prowadzenie postępowań dotyczących zawiadomień o popełnieniu wykroczenia w postaci prezentowania w miejscu publicznym (najczęściej pod szpitalami i szkołami) wizerunków zakrwawionych szczątków płodów.

Uważamy, że taki rodzaj działania jest zamachem na niezależność organów ścigania oraz na prawo obywateli/-lek do obrony i zwracania się do tychże organów o ochronę. Każda osoba ma prawo złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, a decyzje procesowe organów winne być oparte wyłącznie na przesłankach merytorycznych, dostatecznie sprawdzonych i wyjaśnionych po przyjęciu zawiadomienia. Sugerowany przez Ordo Iuris automatyzm odmowy wszczynania postępowań ws. krwawych banerów jest niedopuszczalny w demokratycznym państwie prawa i godzi w prawa jego obywateli i obywatelek.

Żądamy, by Pan Minister nie dopuścił do nieuprawnionego nacisku na organy ścigania, który mógłby wpłynąć na proces stosowania przez nie prawa i wykonywania czynności śledczych. Oczekujemy, że Pan Minister zwróci uwagę na potrzeby społeczeństwa, w tym dzieci, w zakresie bezpiecznej przestrzeni publicznej, wolnej od wizualnego terroru i manipulacji.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Prezentowanie krwawych banerów w przestrzeni publicznej wywołuje silną niezgodę społeczną. W sądach, mediach (społecznościowych) można znaleźć coraz więcej skarg na negatywne skutki eksponowania drastycznego materiału wizualnego, szczególnie dla grup wrażliwych - dzieci, osób starszych, kobiet w ciąży i połogu czy po poronieniach. Według sondażu IBRIS z września 2018 r. aż 83% Polek i Polaków źle ocenia drastyczne banery w przestrzeni publicznej, a 70% uważa, że takie działania przeciwników aborcji powinny zostać zakazane.

Mieszkańcy i mieszkanki Polski starają się rozwiązać ten problem społeczny z wykorzystaniem prawnie dostępnych i przysługujących im narzędzi prawnych. Szukają pomocy wśród organów państwa, mając nadzieję na rzetelne i bezstronne zbadanie każdego zawiadomienia. Ich ochronę może osłabić nacisk jednej organizacji. Od dawna media przypisują Ordo Iuris powiązania z brazylijską sektą, co pozwala budzić podejrzenia o realizowanie przez tę organizację pewnych partykularnych interesów, odległych od standardów praw człowieka.

Sposób dostarczania

List do Ministra Brudzińskiego w tej sprawie wystosowało 108 organizacji i ruchów zrzeszonych w Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem wraz z Zespołem Prawnym Federacji.
Podpisy pod petycją obywatelską zostaną przekazane na spotkaniu.

Links

Nowe informacje

2019-02-10 13:03:36 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2019-02-07 00:47:00 +0100

Zebrano 500 podpisów

2019-02-05 20:06:16 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-02-05 16:50:38 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-02-05 16:07:16 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-02-05 15:30:22 +0100

Zebrano 10 podpisów