Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej

NIE budowie w okolicy doliny rzeki Brzozy. TAK dla zielonej Łodzi

Apelujemy o :
- przeprowadzenie szczegółowej analizy oddziaływania inwestycji przy ulicy Koniczynowej w Łodzi na środowisko naturalne,
- konsultacje z lokalną społecznością, oraz uwzględnienie pojawiających się protestów, obaw i opinii.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Planowane są kolejne nowe osiedla przy ulicy Koniczynowej, pomiędzy ulicami Liściastą i Zgierską:
- 23 bloki,
- nawet 1500 miejsc postojowych,
- ponad 1300 drzew do wycinki!

Dolina rzeki Brzozy uznana jest za użytek ekologiczny i wyróżnia się dużym wpływem na zachowanie różnorodności biologicznej.

Jeśli tak jak my, nie zgadzasz się na:

- bezpowrotną utratę naturalnych siedlisk zwierząt dziko żyjących w tym saren, zajęcy, dzików, lisów, sów i bażantów,

- wycinkę ogromnej ilości drzew a tym samym dewastacją naturalnego ekosystemu żyjących tam ptaków,

- zatracenie charakteru osiedla domów jednorodzinnych,

- wzrost zanieczyszczenia środowiska,

- zwiększony ruch na osiedlowych ulicach,

podejmij działanie i podpisz petycje przeciwko planowanym inwestycjom!

Prosimy, nagłośnij sprawę wśród znajomych i w mediach społecznościowych.

Koniczynowa, 90-001 Łódź, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2024-02-29 15:42:16 +0100

Zebrano 500 podpisów

2024-02-22 22:35:26 +0100

Zebrano 100 podpisów

2024-02-22 21:51:46 +0100

Zebrano 50 podpisów

2024-02-22 21:34:15 +0100

Zebrano 25 podpisów

2024-02-22 21:13:22 +0100

Zebrano 10 podpisów