Przejdź do treści głównej

Do: Komendant Główny Straży Granicznej

Stop przemocy wobec uchodźców i uchodźczyń w ośrodkach strzeżonych!

Wstrzymanie kampanii informacyjnej, związanej z apelem.

Stanowczo domagamy się od Komendy Głównej Straży Granicznej wyjaśnienia sytuacji zastosowania przez służby przemocy i gazu łzawiącego wobec osób przebywających w ośrodku strzeżonym dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych.

Wzywamy do zapewnienia opieki medycznej, psychologicznej i prawnej osobom poszkodowanym i dotkniętym przemocą, oraz dopuszczenia organizacji pozarządowych zajmujących się uchodźcami i uchodźczyniami do bezpośredniego kontaktu z osobami przebywającymi w ośrodku strzeżonym dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Mamy doniesienia o zastosowaniu przez służby przemocy i gazu łzawiącego wobec osób przebywających w ośrodku strzeżonym dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej.

W nocy 5 kwietnia 2017 r. doszło do zamknięcia wszystkich drzwi do pokoi na klucze. Z relacji osób, które kontaktowały się z Fundacją Ocalenie wynika, że miało dojść do próby deportacji jednej z rodzin, co spotkało się ze sprzeciwem innych rodzin. Do pokoju, w którym przebywała rodzina, oskarżana o wszczęcie protestu (mąż, żona, dwóch synów i córka) został wpuszczony gaz łzawiący oraz została zastosowana przemoc fizyczna.

Dysponujemy nagraniami z Ośrodka z relacjami mieszkańców ośrodka. Z relacji osób, które kontaktowały się z Fundacją Ocalenie, wynika, że osoby przebywające w Ośrodku strzeżonym dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej zostały przemocowo i nieludzko potraktowane. Na jednym z nagrań możemy usłyszeć od osoby relacjonującej nam to zdarzenie że „nagle ktoś otworzył drzwi, zaczęli pryskać gazem.

Wszyscy upadli na podłogę od gazu, bo zaczęli się dusić, plus nas trzymali i bili pałkami. Wszyscy byli w szoku. Uszkodzili mojemu mężowi kręgosłup, córka krzyczała i płakała ze strachu, trzęsła się, a ja byłam w szoku i nie wiedziałam co robić. […] Przyjechało pogotowie i powiedzieli, że nic się nie stało, że wszystko jest w porządku. Ochrona stoi i się śmieje z nas. Kpią z nas, że nie jesteśmy ludźmi.”

To nie pierwszy raz, kiedy docierają do nas informacje o tym, w jaki sposób osoby przebywające w ośrodkach strzeżonych są traktowane przez strażników i ochronę. Z naszych doświadczeń wynika, że osoby przebywające w ośrodkach strzeżonych są traktowane jak przestępcy, ich potrzeby ignorowane i lekceważone.

Przypominamy, że staranie się o przyznanie statusu uchodźcy nie jest przestępstwem, a uchodźcy, uchodźczynie i ich dzieci nie powinni być przymusowo umieszczani w ośrodkach i pozbawiani wolności. Umieszczanie uchodźców i uchodźczyń w ośrodkach zamkniętych jest skazywaniem tych osób na kolejną traumę, a zamykanie dzieci uchodźczych jest łamaniem Konwencji o Prawach Dziecka obowiązującej w Polsce.

Nagranie dostępne tu: http://ocalenie.org.pl/aktualnosci/stop-przemocy-wobec-uchodzcow-uchodzczyn-strzezonych-osrodkach-dla-cudzoziemcow/

Fundacja Ocalenie
http://ocalenie.org.pl
https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/
ul. Krucza 6/14a
00-537 Warszawa

Links

Nowe informacje

2017-04-25 17:09:46 +0200

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zapoznał się z monitoringiem i innymi materiałami dotyczącymi wydarzeń w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej i ma wątpliwości, m. in. co do użycia środków przymusu bezpośredniego

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-sprawie-wydarzen-w-osrodku-strzezonym-w-bialej-podlaskiej

2017-04-18 10:54:51 +0200

Straż Graniczna odmówiła nam i nie zezwoliła na dostęp do opieki psychologicznej dla rodziny, wobec której została zastosowana przemoc.
Nie poddajemy się i podpisujemy petycję dalej. Im więcej podpisów tym większy nacisk!

2017-04-12 11:45:19 +0200

Wczoraj wysłaliśmy wniosek do Straży Granicznej o dostęp do psychologa dla rodziny, która została przemocowo potraktowana! Poinformujemy Was, gdy tylko otrzymamy odpowiedź. Trzymajcie z nami kciuki!

2017-04-11 22:32:16 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2017-04-10 16:51:08 +0200

Chcesz wiedzieć więcej co się wydarzyło w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej? Przeczytaj wywiad z Tomaszem Sieniowem, prezesem Fundacji "Instytut na Rzecz Państwa Prawa

http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103454,21610862,straz-graniczna-zlamala-prawo-przynajmniej-w-dwoch-punktach.html

2017-04-08 23:34:49 +0200

Zebrano 500 podpisów

2017-04-07 14:23:38 +0200

Rodzina, wobec której została użyta przemoc w ośrodku strzeżonym w Białej Podlaskiej, została rozdzielona. Większość osób została przewieziona do innego ośrodka strzeżonego, ale bez jednego mężczyzny, którego stan zdrowia po zajściach w Białej Podlaskiej nie pozwala na transport. Świadkowie z ośrodka, do których relacji dotarła Fundacja Ocalenie, mówią wprost o obrażeniach doznanych w wyniku pobicia.
W jednym z pism, jakie otrzymała rodzina w korespondencji z Urzędem do spraw Cudzoziemców, zostało uznane, że jej członkowie byli poddawani przemocy w kraju pochodzenia (Rosja). Jest to wystarczającą przesłanką do tego by sądzić, że nie powinni być oni umieszczeni w ośrodku o rygorze więziennym.
Aktualnie straciliśmy kontakt z rodziną, której dotyczy sprawa. Spływają do nas jednak relacje innych mieszkańców ośrodka. Oto kolejna z nich (tłumaczenie polskie w opisie filmu):
https://youtu.be/RS6_AHVoLhU

2017-04-07 14:03:43 +0200

Wczoraj późnym wieczorem na swoim profilu Straż Graniczna zamieściła swoją wersję wydarzeń z ośrodka strzeżonego w Białej Podlaskiej: https://www.facebook.com/STRAZGRANICZNA/

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni i zaniepokojone tym, że zaledwie w kilka godzin Straży Granicznej udało się ustalić, co dokładnie się stało, kto jest winny i kogo należy ukarać. Ze zdania „Na terenie ośrodka nie jest prowadzona żadna akcja protestacyjna” trudno wyciągnąć informację, czy protest zdaniem SG był i się skończył, czy też nie było go wcale. Z naszych informacji wynika jednak, że jednak protest miał miejsce w ośrodku. Jest on nawet przedstawiony na poniższym filmie. Śledźcie nasz profil https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/, już niedługo wrzucimy kolejną relację audio z ośrodka w Białej Podlaskiej!
https://youtu.be/YgqXOI3QjO0

2017-04-06 23:43:26 +0200

Zebrano 100 podpisów

2017-04-06 21:57:33 +0200

Zebrano 50 podpisów

2017-04-06 21:21:09 +0200

Zebrano 25 podpisów

2017-04-06 21:06:36 +0200

Zebrano 10 podpisów