Przejdź do treści głównej

Do: Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej

Stop wycince 264 drzew w środku Lasu Kabackiego!

Żądamy zatrzymania planów nieodpowiedzialnej wycinki 264 drzew pod nowy parking na terenie jednostki wojskowej w środku rezerwatu przyrody - Lasu Kabackiego!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Drzewa oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń, produkują tlen, magazynują wodę, zapobiegają erozji gruntów, są domem dla zwierząt - pozytywnie wpływają na dobrostan ludzi i przyrody. Ich istnienie jest szczególnie ważne w czasach kryzysu wodnego, klimatycznego i kryzysu bioróżnorodności.

Ich ochrona jest obowiązkiem organów państwa. Art. 74 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówi jasno „Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.”

Dlatego wzywamy do zatrzymania planów skandalicznej wycinki 264 drzew w celu zbudowania nowego parkingu.

Kolejny parking samochodowy nie poprawi naszego bezpieczeństwa, Może to zrobić ochrona drzewostanu przeznaczonego dziś pod wycinkę, chroniąc przed powodziami, smogiem, czy gwarantując inne ważne usługi ekosystemowe.

Zatrzymajmy tę szkodliwą inwestycję! Drzewa muszą być chronione, a nie wycinane!
Las Kabacki, Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2021-07-22 20:04:01 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2021-07-16 16:42:17 +0200

Zebrano 500 podpisów

2021-07-15 15:14:38 +0200

Zebrano 100 podpisów

2021-07-15 14:26:06 +0200

Zebrano 50 podpisów

2021-07-15 13:57:57 +0200

Zebrano 25 podpisów

2021-07-15 13:32:08 +0200

Zebrano 10 podpisów