Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent i Radni m.st. Warszawy

Stop wycince 500 drzew na praskim brzegu Wisły!

Domagamy się wstrzymania przebudowy Wybrzeża Helskiego, której ma towarzyszyć budowa wału przeciwpowodziowego. Inwestycja ma być realizowana kosztem 500 drzew i kilkudziesięciu tysięcy krzewów rosnących na cennym przyrodniczo obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły.

Dokumentacja projektowa inwestycji dopuszcza także budowę parkingu, który miałby powstać kosztem części terenu Parku Praskiego. Co więcej, inwestycja jest sprzeczna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Mimo tego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, że inwestycja nie wymaga sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko, a Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy wydało pozwolenie na budowę.

Chcemy powstrzymać nieodwracalne straty dla warszawskiej przyrody. Domagamy się zmiany sposobu realizacji inwestycji na taki, który nie będzie tak bardzo ingerował w środowisko przyrodnicze.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

W obliczu katastrofy klimatycznej warszawski ratusz chce realizować inwestycję kosztem wycinki 500 drzew. Inwestycja ma chronić przed powodziami, czyli skutkami zmian klimatycznych...

UWAGA!

Uratowaliśmy 200 z 500 drzew. Pozostałe 300 ratusz wytnie. Od kilku tygodni w gronie społeczników i ekspertów pracujemy nad inicjatywą #STOPwycine500drzew. Doprowadziliśmy do wstrzymania wycinki i negocjacji z ratuszem. Zaproponowaliśmy sposób realizacji inwestycji, który ocaliłby Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Ratusz uwzględnił tylko część naszych propozycji. Ale w kwestiach zasadniczych nie ustąpił. Nie mamy kompromisu. Oceńcie sami...

PROTOKÓŁ Z NEGOCJACJI https://www.facebook.com/walkiewiczgrzegorz/posts/1511100165713955?__tn__=K-R

Chcemy skupić osoby zaangażowane w obronę drzew przed wycinkami w Warszawie. Zapraszam!
https://www.facebook.com/STOP-wycince-drzew-100533991533323/

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2020-01-31 10:29:54 +0100

Wczoraj rozpoczęła się wycinka 500 drzew w Obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły.
Wbrew powyższemu apelowi podpisanemu przez przeszło 6500 mieszkańców. Wbrew Stanowisku przyjętemu przez komisje Architektury i Budżetu Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy...
Nadzwyczajne okoliczności wymagają nadzwyczajnych działań. Wczoraj wieczorem przygotowaliśmy wniosek o sesję nadzwyczajną. Dzisiaj go formalnie złożymy. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Północ musi niezwłocznie zwołać sesję. Będzie się ona musiała odbyć w przyszłym tygodniu. Poinformuję o terminie. Już dziś zapraszam.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/walkiewiczgrzegorz/

2020-01-27 10:40:59 +0100

Relacja ze spaceru, na którym przeprowadzaliśmy społeczną inwentaryzację zagrożonej przyrody: http://www.facebook.com/walkiewiczgrzegorz/posts/1496182087205763

2020-01-26 20:01:51 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2020-01-22 14:26:46 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2020-01-22 11:54:41 +0100

Zebrano 500 podpisów

2020-01-22 10:14:07 +0100

Zebrano 100 podpisów

2020-01-22 09:50:50 +0100

Zebrano 50 podpisów

2020-01-22 09:30:17 +0100

Zebrano 25 podpisów

2020-01-22 09:21:32 +0100

Zebrano 10 podpisów