Przejdź do treści głównej

Do: Wrocławskie Mieszkania sp.z.o.o; Rada Miasta Wrocławia; Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

Stop wycince drzew na Ołbinie!

Cel, jakim było zatrzymanie wycinki drzew na naszym podwórzu, został osiągnięty!

Walczymy o zatrzymanie wycinki blisko stuletniego drzewa na podwórzu Sienkiewicza-Piastowska Nowowiejska!

Chcemy wstrzymania wycinki do czasu otrzymania pełnej dokumentacji z uzasadnieniem powodów wycinki i uzyskania pewności co do braku możliwości podjęcia zachowawczych działań pielęgnacyjnych oraz uzyskania informacji o kompetencji osób przeprowadzających ekspertyzy.

Żądamy, żeby procedura wycinki drzew była jawna i konsultowana z mieszkańcami.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Na podwórzu kwartału między ulicami Nowowiejską-Piastowską-Sienkiewicza spółka Wrocławskie Mieszkania w ciągu dwóch miesięcy zamierza wyciąć już drugie, kilkudziesięcioletnie drzewo. Mieszkańcy kwartału zostali wprowadzeni w błąd, kiedy po poprzedniej wycince pytali o to, czy są planowane inne wycinki na podwórzu. Pracowniczka telefonicznie zapewniła nas, że nie są, mailowo nikt nie ustosunkował się do naszego pytania. W dniu dzisiejszym (17.12.2020) na drzewie naklejono kartkę, że wycinka może zacząć się od jutra.

Drzewo, które ma być wycięte to prawie stuletnia lipa drobnolistna - piękne i okazałe drzewo, na którym wiosną, latem i jesienią tętni ptasie życie. Mieszkańcy bezpośrednio zainteresowanej wspólnoty (lipa jest za naszymi oknami i umila nam życie) nie zgadzają się na wycinkę i żądają wstrzymania postępowania do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy, w tym przedstawienia ekspertyz wykazujących bezwzględną konieczność wycięcia drzewa. Prosimy o wsparcie wszystkich osób dla których drzewo nie jest wrogiem i którym zależy na tym, żeby Wrocławia nie zalał beton.

Wrocław, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2021-02-11 21:52:52 +0100

Apel zakończy się sukcesem po uzyskaniu 205 podpisów

2020-12-18 13:56:22 +0100

Zebrano 100 podpisów

2020-12-18 09:26:53 +0100

Zebrano 50 podpisów

2020-12-18 02:45:05 +0100

Zebrano 25 podpisów

2020-12-17 23:19:23 +0100

Zebrano 10 podpisów