Przejdź do treści głównej

Do: Minister Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość, Prezydent RP, Sejm RP, Parlament Europejski, Komisja Europejska

#StopPrześladowaniuSędziów

Szanowni Państwo,

jako obywatel/ka Rzeczypospolitej Polskiej, kategorycznie sprzeciwiam się wszelkim formom represji i prześladowań, z którymi spotykają się polscy sędziowie stający na straży praworządności i ustrojowego porządku.

Domagam się zaprzestania nękania sędziów, którzy działają zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i międzynarodowym, za co spotykają ich niewyobrażalne szykany ze strony PIS oraz podległych im przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

W szczególności domagam się zaprzestania stosowania poniższych szykan w stosunku do niewygodnych władzy sędziów:

- systemowego prześladowania;
- nękania prawem, w tym degradacji stanowisk, bezprawnego odwoływania z funkcji i bezprawnego przenoszenia do orzekania w innych sądach, kontroli orzecznictwa;
- ataków najwyższych przedstawicieli władz na poszczególnych sędziów;
- wykorzystywania mediów tzw. "publicznych" do szkalowania sędziów i prowadzenia przeciwko nim negatywnych kampanii propagandowych;
- ataków na członków ich rodzin;
- wykorzystywania prokuratury do zastraszania sędziów i ich rodzin, czy - jak w ujawnionym ostatnio przypadku Marty Kasprowicz objętej tzw. "aresztem wydobywczym" - do zmuszania do "donoszenia" na konkretnych sędziów;
- zaprzestania stosowania języka nienawiści przez najwyższych przedstawicieli władz RP, np. nazywania sędziów "nadzwyczajną kastą", "złodziejami" czy "komunistami" oraz podjęcia konkretnych działań w celu eliminowania języka nienawiści z mediów społecznościowych i mediów publicznych, które nakręcają spiralę nienawiści i w konsekwencji prowadzą do naruszenia praw oraz dobrego imienia sędziów;
- wykorzystywania CBA oraz organów kontroli skarbowej do przeprowadzania kontroli majątkowych sędziów i członków ich rodzin;
- nękania sędziów w pracy przez prezesów sądów mianowanych przez Zbigniewa Ziobrę, w tym kontroli orzecznictwa bez wiedzy sędziego, odbieranie asystentów, zwiększanie ilości spraw w referatach, a następnie ścigania sędziów za powstałe rzekomo przewlekłości;
- nękania sędziów przez Rzecznika Dyscyplinarnego za publiczne wypowiedzi, artykuły/wywiady w prasie oraz raporty i sprawozdania krytykujące tzw. "dobrą zmianę" w sądownictwie.

Domagam się również:

- przeprowadzenia rzetelnego dochodzenia w tzw. "aferze Piebiaka" i powołania niezależnej komisji śledczej w celu ustalenia sprawców oszczerczej kampanii przeciwko sędziom krytykującym tzw. "dobrą zmianę" w polskim sądownictwie;
- poddania każdego projektu ustaw reformujących sądownictwo szerokim konsultacjom środowisk eksperckich oraz przeprowadzania reformy zgodnie z Konstytucją RP, oraz obowiązującymi Polskę przepisami umów międzynarodowych;
- przywrócenia do orzekania sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna;
- ujawnienia list poparcia do KRS, do czego rząd polski został zobligowany przez NSA i TSUE;
- bezwzględnego stosowania się do przepisów Konstytucji oraz prawa międzynarodowego, do czego obligują Polskę traktaty międzynarodowe.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Zrealizowanie przez rząd RP powyższych żądań obywatelskich jest niezbędne do przywrócenia praworządności i w pełni demokratycznego państwa Prawa zgodnego z zasadami opisanymi w ustawie zasadniczej Rzeczypospolitej Polskiej oraz traktatach międzynarodowych.
Praworządność oraz trójpodział niezależnych od siebie władz opisany w Konstytucji, są niezbędne do zagwarantowania obywatelom wolności i pełni praw, których będą mogli dochodzić w rzetelnych procesach przed niezawisłym, nieupolitycznionym sądem.

Nowe informacje

2019-12-17 09:51:12 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2019-12-17 08:10:52 +0100

Zebrano 500 podpisów

2019-12-16 16:46:37 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-12-16 15:14:23 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-12-16 14:32:17 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-12-16 14:04:23 +0100

Zebrano 10 podpisów