Przejdź do treści głównej

Do: Polki i Polacy

Stwórzmy wspólnotę ludzi wolnych - poparcie dla apelu humanistów

„Skoro zawodzi opozycja polityczna, czas pomyśleć o forum opozycyjnego myślenia jako przestrzeni otwartej dla wszystkich. Wyjdźmy z zaklętych kręgów, z wysokości wieży z kości słoniowej. Zacznijmy od rozmowy” – apeluje pięcioro przedstawicieli nauk humanistycznych w artykule zatytułowanym przez redakcję "Humaniści apelują: polityku zaufaj naukowcom!", opublikowanym w „Gazecie Wyborczej” z 19 maja 2021 r. [1]. Popieramy stanowisko wyrażone w tym tekście.

[1] https://wyborcza.pl/7,75968,27098679,polityku-zaufaj-naukowcom.html

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita gorąco popiera stanowisko wyrażone w tym tekście. Podpisujemy się pod wszystkimi sformułowanymi tam tezami oraz konkluzjami artykułu, w którego zakończeniu czytamy:
„Jeśli nie chcemy tkwić w bezradności poddanych, trzeba zaangażowania i stworzenia wspólnoty ludzi wolnych. Humaniści, ludzie mediów, pióra, nauki i kultury, producenci dóbr symbolicznych są również obywatelami; mają więc obywatelskie powinności. Wolność, prawda i odpowiedzialność to triada, która wyznacza drogę. Wymaga zaangażowania. Odwaga myślenia musi prowadzić do odwagi działania. Zachęcamy polityków, by obdarzyli naukowców zaufaniem”.

Nowe informacje

2021-05-22 14:55:42 +0200

Zebrano 100 podpisów

2021-05-21 15:34:19 +0200

Zebrano 50 podpisów

2021-05-21 11:27:26 +0200

Zebrano 25 podpisów

2021-05-21 07:24:25 +0200

Zebrano 10 podpisów