Przejdź do treści głównej

Do: Radni i Prezydent Białegostoku

TAK! Dla Parku Kulturowego na Dojlidach

Jako mieszkańcy Białegostoku apelujemy do Radnych i Prezydenta Białegostoku o powołanie Parku Kulturowego Dojlidy.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Park kulturowy jest wyjątkowo elastycznym instrumentem, który można dostosowywać do potrzeb danego obszaru. Służy do zachowania wartościowych obszarów, integruje zabytki różnej rangi z terenami o wartościach przyrodniczych, czyli idealnie pasuje do potrzeb Dojlid.

PARK KULTUROWY NA DOJLIDACH POZWOLI ZREALIZOWAĆ 3 CELE:

1. ochroni krajobraz kulturowy Dojlid,
2. ochroni dolinę rzeki Białej i cenne przyrodniczo tereny zielone,
3. rozstrzygnie kwestie związane z zagospodarowaniem przestrzennym dzielnicy: zobowiąże Prezydenta Białegostoku i urzędników do rychłego opracowania planu z poszanowaniem historycznego układu urbanistycznego, zabytków i przyrody.

Zapraszamy do składania podpisów wszystkie osoby, którym leży na sercu dobro Białegostoku i nasze dziedzictwo.

Dojlidy to ostatnia ostoja historii w mieście, w którym rządzi niekontrolowana zabudowa deweloperska. Układy polityczno-biznesowe w Białymstoku doprowadzają do zaburzenia prawidłowego i zrównoważonego rozwoju naszego miasta. Na pierwszym miejscu stawia się interes, a zapomina o tym, że MIASTO JEST DLA MIESZKAŃCÓW. To z myślą o nas powinny być tworzone nowe plany i urbanistyka. Niestety, w Białymstoku buduje się na terenach zalewowych, w miejscach spalonych zabytków i dolinie rzeki Białej.

Oczekujemy podjęcia przez Radnych Białegostoku uchwały intencyjnej w sprawie utworzenia parku kulturowego na terenie miasta Białegostoku pod nazwą "Park Kulturowy Dojlidy".

Niech wybrzmi głos mieszkańców, którzy mają dość buty polityków i decydentów! Pokażmy, że mamy realny wpływ na przyszłość naszego miasta!

Białystok, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2023-05-28 20:33:39 +0200

Zebrano 500 podpisów

2023-05-23 22:38:47 +0200

Zebrano 100 podpisów

2023-05-23 21:04:42 +0200

Zebrano 50 podpisów

2023-05-23 18:39:41 +0200

Zebrano 25 podpisów

2023-05-23 18:10:12 +0200

Zebrano 10 podpisów