Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent m. st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Białołęka, Zarząd Zieleni Warszawskiej, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

TAK dla Parku Piekiełko na Białołęce

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Zarządzie Dzielnicy Białołęka, Zarząd Zieleni Warszawskiej

My mieszkańcy Białołęki, aktywiści lokalni i społecznicy, a także działacze inicjatyw Zielony Tarchomin https://www.facebook.com/ZielonyTarchomin/ i Ocalmy tereny nad Kanałem Żerańskim https://www.facebook.com/KanalZeranski/ niniejszym postulujemy:

Z uwagi na zagęszczoną zabudowę Białołęki zwracamy się z prośbą o poparcie pomysłu utworzenia dla mieszkańców Białołęki Parku Piekiełko na terenie Żerania. Obecnie teren jest nieużytkowany, a stanowi naturalny teren rekreacyjny dla mieszkańców licznych okolicznych osiedli. Ponieważ wciąż powstają nowe zabudowania, a także powstało tu nowe przedszkole, mieszkańcy proszą o stworzenie miejsca odpoczynku w tym miejscu.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

W ramach rozwoju siatki zieleni na Białołęce i rewitalizacji tej już istniejącej naturalnej zieleni proszę o poparcie powstania nowych miejsc zielonych z możliwością wypoczynku. Na Piekiełku jest zaniedbane oczko wodne, pamiętają je "starzy" tarchominianie. Zlokalizowane jest ono nieopodal nowego przedszkola nr 428 na Myśliborskiej (52°18'19.1"N 20°58'13.4"E - położenie tego oczka wodnego).

Wspólnie z mieszkańcami proponujemy wyrównanie terenu, poprawę linii brzegowej, dosadzenie drzew, zbudowanie ścieżki spacerowej i rowerowej z koncepcją w całokształcie parku z ławeczkami. Wraz z rozwojem dzielnicy w postaci powstawania mieszkań, powinny także być promowane miejsca odpoczynku. Mieszkańcom tej części miasta także należy się miejsce odpoczynku w postaci parku, z którego mogliby korzystać rodzinnie mieszkańcy Żerania i Tarchomina, a także wszyscy mieszkańcy Warszawy. To miejsce ma potencjał idealny pod zagospodarowanie na cele rekreacji.

Sposób dostarczania

Konferencja prasowa/ osobiście

Białołęka, Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2019-02-01 07:51:16 +0100

BIERZEMY UDZIAŁ W KONSULTACJACH - Zachęcam Państwa do włączenia się!
👍 Informacje o konsultacjach społecznych dotyczących obszaru Starych Świdrów i terenu Piekiełka są na stronie Biura Architektury oraz platformie konsultacji społecznych:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/jaki_obszar_starych_swidrow
http://architektura.um.warszawa.pl/content/jaki-obszar-starych-świdrów-w-przyszłości

2018-12-03 12:54:55 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2018-10-29 20:06:00 +0100

Zebrano 500 podpisów

2018-10-25 19:34:31 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-10-25 18:14:22 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-10-25 17:38:52 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-10-25 17:09:33 +0200

Zebrano 10 podpisów