Przejdź do treści głównej

Do: Apel do rektora UW dr hab. Marcina Pałysa, prof. UW i rektora elekta prof. dr. hab. Alojzego Nowaka / Petition to the Rector of the University of Warsaw and the Rector-elect

Tęcza nad Uniwersytetem Warszawskim / Rainbow flag over University of Warsaw

Komisja Zakładowa Inicjatywy Pracowniczej UW zwraca się do Panów z prośbą o zawieszenie tęczowej flagi, symbolu ruchu na rzecz równouprawnienia osób LGBT+, na bramie przed wejściem na główny kampus Uniwersytetu Warszawskiego.

We support the appeal of the Workers’ Initiative Trade Union (Inicjatywa Pracownicza) at the University of Warsaw to fly a rainbow flag, the symbol of the LGBT+ movement for equal rights, on the gate in front of the main campus of the University of Warsaw.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Universitas oznacza wspólnotę. W przypadku Uniwersytetu Warszawskiego ta wspólnota to ponad 50 tysięcy osób. Wśród nich są także osoby LGBT+. Dla nich symboliczna flaga będzie szczególnym znakiem – znakiem solidarności i wsparcia. Będzie także dowodzić otwartości i inkluzywności Uniwersytetu. Te wartości są niezwykle ważne w uniwersyteckiej wspólnocie.
Proponowana inicjatywa jest ważna także dla osób heteroseksualnych, które nie zgadzają się na przybierającą na sile w ostatnim czasie nagonkę na osoby LGBT+. Tęczowa flaga jest dla nich wyrazem solidarności i niezgody na dyskryminację oraz wykluczenie społeczne.

Apelujemy, by Uniwersytet Warszawski dołączył do innych instytucji, które wywiesiły tęczowe flagi (m.in. w Warszawie: Teatr Rozmaitości, Nowy Teatr, Teatr Polonia, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; w Krakowie: Akademia Sztuk Teatralnych; w Poznaniu: Teatr Polski, Scena Robocza, Centrum Kultury Zamek, Teatr Ósmego Dnia, Galeria Miejska Arsenał). Chcemy wyraźnego znaku wsparcia oraz solidarności od wspólnoty – i dla wspólnoty – Uniwersytetu Warszawskiego.

Universitas means the whole community. The University of Warsaw constitutes a community of over fifty thousand people, among which are non-heteronormative people. For them the rainbow flag over the university would represent a symbolic gesture of solidarity and support. It would also reaffirm the community’s commitment to the key values of academia – openness and inclusion.
The petition is also important to heterosexual people who oppose the mounting campaign against the LGBT+ community in Poland. The rainbow flag over the university would express their solidarity with the LGBT+ community and their objection to discrimination and social exclusion.
We hereby call on the University of Warsaw to join other institutions which have already hung out rainbow flags (in Warsaw: Teatr Rozmaitości, Nowy Teatr, Teatr Polonia, The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw, the Faculty of Psychology of the University of Warsaw; in Kraków: AST National Academy of Theatre Arts; in Poznań: The Polish Theatre, Scena Robocza, Zamek Culture Centre, The Arsenal Municipal Gallery, Teatr Ósmego Dnia and others). What we now need is a meaningful gesture of solidarity made by and for the community of the University of Warsaw.

Piotr Cichocki, IEiAK, IP UW
Jacek Kochanowski, ISNS, IP UW
Małgorzata Kowalska, IEiAK, IP UW
Piotr Morawski, IKP, IP UW
Weronika Parafianowicz, IKP, IP UW
Helena Patzer, IEiAK, IP UW
Łukasz Zaremba, IKP, IP UW

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2020-08-19 22:28:55 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-08-18 20:33:09 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-08-18 12:53:41 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-08-18 10:50:28 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-08-18 03:55:14 +0200

Zebrano 10 podpisów