Przejdź do treści głównej

Do: Zarząd i Rada Nadzorcza TVP oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

TVP - wyciągnij konsekwencje za "Inwazję"!

🟠 TVP powinna wyciągnąć konsekwencje wobec wszystkich podmiotów realizujących pseudodokument “Inwazja” wyemitowany 10 października 2019. Powinny one dotknąć wszystkie osoby, firmy i organizacje, które realizowały “Inwazję” na wszystkich jej etapach powstawania oraz z racji swoich funkcji i ról w procesie produkcyjnym były pełni świadome jej treści wymierzonej przeciwko społeczności LGBTQIA.

Konsekwencje powinny ponieść:

🔸 Osoby z napisów końcowych “Inwazji”:
- Przemysław Wenerski (scenariusz i redakcja)
- Marcin Tulicki (realizacja)
- Anna Olszak (współpraca)
- Małgorzata Dąbrowska (współpraca)
- Anna Szczepanik (montaż)
- Marianna Zając (oprawa muzyczna)
- Marcin Pańkowski (oprawa graficzna)
- Tomasz Wiktorowski (kierownik produkcji)

🔸 Osoby występujące w "Inwazji":
- Osoba, która wcieliła się w wolontariuszkę nagrywającą potajemnie wewnętrzne spotkania KPH, oraz próbująca zdobyć dostęp do danych KPH i sprowokować osoby z tej organizacji do kompromitujących wypowiedzi
- Osoby, które udzielały komentarzy dla tej produkcji z pełną świadomością jej charakteru wymierzonego w społeczność LGBTQIA

🔸 Osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy produkcji "Inwazji":
- poszukiwanie, inspirowanie i pozyskiwanie pomysłów, scenariuszy,
- zamówienie programu,
- nadzór i opiekę redakcyjną nad treścią,
- finansowanie produkcji,
- kierowanie i organizacja procesu produkcyjnego,
- kolaudację (tj. komisyjne obejrzenie zrealizowanego materiału w celu jego oceny i dopuszczenia do dystrybucji),
- zatwierdzenie,
- promocję,
- emisję.

🔸 Zewnętrzne firmy (w tym JDG) i organizacje:
- zaangażowane w produkcję “Inwazji” na wszystkich jej etapach,
- w których osoby zaangażowane w produkcję "Inwazji" na wszystkich jej etapach, są ich założycielami, właścicielami, członkami zarządów, rad i komisji rewizyjnych.

🔸 TVP powinna także przeprowadzić wewnętrzną kontrolę mającą na celu ustalenie niewymienionych w napisach końcowych osób, firm i organizacji zaangażowanych w tę produkcję.

❌ Wobec wyżej wymienionych oraz ustalonych w ramach kontroli podmiotów kierownictwo TVP powinno wyciągnąć najsurowsze przewidziane prawem konsekwencje służbowe i biznesowe w postaci:
- dyscyplinarnego rozwiązania z nimi umów o pracę
- anulowania wszelkich zawartych z nimi umów cywilnoprawnych i biznesowych (umowy zlecenia, o dzieło, B2B, producenckie, outsourcingowe itp).
- całkowitego wykluczenia ich ponownego zawierania w przyszłości przez wszystkie jednostki, oddziały, biura itp. TVP oraz wszelkie inne podmioty zależne od nich lub kontrolowane przez nie.
- podania do wiadomości publicznej informacji o wyciągniętych konsekwencjach wobec tych podmiotów.

📌 TVP powinna także wyciągnąć wnioski i podjąć kroki mające na celu uniemożliwienie powtórki takiej sytuacji, takie jak:
- sporządzenie i opublikowanie raportu zawierającego dokumentację pozwalającą odtworzyć powstawanie “Inwazji”.
- wzmocnienie komisji ds. etyki poprzez odwołanie dotychczasowego składu, przyjęcie do niej osób o wysokich kwalifikacjach oraz wyposażenie jej w nowe kompetencje.
- podkreślenie w kodeksie etyki TVP wagi niezależności dziennikarzy i dziennikarek wobec nacisków ze strony rządu oraz powoływanego przez polityków zarządu TVP.
- rozszerzenie w kodeksie etyki TVP katalogu przesłanek dyskryminacyjnych o tożsamość płciową. Jest to uzasadnione licznymi transfobicznymi wątkami w tej nagonce przeciwko społeczności LGBTQIA.
- powołanie organu ds. równości i niedyskryminacji o umocowaniu w strukturze TVP i kompetencjach pozwalających na efektywną działalność.
- regularne obowiązkowe szkolenia antydyskryminacyjne uwzględniające tematykę LGBTQIA dla wszystkich osób pracujących dla TVP, niezależnie od formy zatrudnienia i współpracy biznesowej. Dają one szansę na upowszechnienie, utrwalenie i zachowanie w ich działalności zawodowej postaw przeciwnych dyskryminacji, także w razie ponownego politycznego podporządkowania instytucji.

⚖️ TVP przegrała dwa procesy sądowe wytoczone jej z powodu “Inwazji”. Pierwszy dotyczył naruszenia dóbr osobistych sześciu prywatnych osób. Drugi - naruszenia dóbr osobistych KPH. Stacja odwołała się od tego wyroku. TVP powinna zatem:
- wycofać apelację i wykonać wyroki,
- wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne i biznesowe wobec pracowników i współpracowników, którzy podjęli decyzję o obronie tego programu w sądach oraz brali udział w niej,
- udostępnić dokumentację procesową

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Program ten był elementem nagonki na społeczność lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, queerowych, interpłciowych i aseksualnych (w skrócie LGBTQIA) prowadzonym przez media realizujące linię programową rządu. W tym programie grupa społeczna osób nieheteronormatywnych została ukazana w negatywny, stereotypowy sposób.

Ten program był kulminacją realizowanych m. in. przez Wiadomości TVP działań propagandowych wymierzonych w społeczność LGBTQIA.

Jego celem miało być wzbudzenie niechęci odbiorców do naszej grupy społecznej. Jej skutkiem było m. in. wsparcie procesu przyjmowania uchwał anty-LGBT przez rady miast, powiatów i województw. Finalnie deklaracje takie przyjęło ponad sto jednostek samorządu terytorialnego.

Opis programu jest w tym załączniku:
https://drive.google.com/file/d/1t5eM-qebG8b0TxTEzZJgn4HqKDGe2qps/view?usp=drive_link

W tym drugim załączniku jest lista złamanych artykułów kodeksów etycznych, których TVP zobowiązała się przestrzegać, zanim została przejęta przez PiS. "Inwazja" złamała większość tych zapisów nawet po kilkanaście razy.
https://drive.google.com/file/d/1Yjj4U3YPH-sds6_3S-THE7bvkegq8Sek/view?usp=drive_link

Telewizja publiczna z założenia ma być dla wszystkich obywateli. W tym także dla obywateli i obywatelek będących lesbijkami, gejami, osobami biseksualnymi, transpłciowymi, queerowymi, interpłciowymi i aseksualnymi (w skrócie LGBTQIA). Tymczasem doprowadziła ona do głębokiej utraty zaufania u tej kilkumilionowej grupy obywateli i obywatelek do TVP i polskiego państwa oraz spowodowała u niej poczucie zagrożenia ze strony polskiego państwa oraz współobywateli.

Osoby realizujące "Inwazję" nie mogą się zasłaniać tym, że jedynie wykonywały polecenia przełożonych, ani tym, że ich rola w tej produkcji była marginalna. Idąc tym tokiem myślenia, należałoby uznać że praca korektorów, zecerów i drukarzy dla podżegającej do eksterminacji Żydów gazety “Der Sturmer” była całkowicie etyczna.

TVP będzie musiała odbudowywać to zaufanie przez wiele lat. Dlatego też konieczne są zdecydowane kroki.

Sposób dostarczania

Pismo z rozszerzoną treścią oraz z linkiem do tej petycji już zostało przekazane do Ministerstwa Kultury oraz do wiadomości pozostałych podmiotów z tego obszaru (organizacje LGBTQIA+, ministerstwo ds. równości, kluby poselskie z rządzącej koalicji, media itp.)

Links

Nowe informacje

2023-12-20 19:11:12 +0100

Zebrano 100 podpisów

2023-12-20 16:02:37 +0100

Zebrano 50 podpisów

2023-12-20 14:56:56 +0100

Zebrano 25 podpisów

2023-12-20 14:41:34 +0100

Zebrano 10 podpisów