Przejdź do treści głównej

Do: Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek

Uwięzieni na granicy – nie dajmy im umrzeć

RPO interweniował już u ministra MSWiA Kamińskiego ws. uchodźców. W piśmie z 3 października RPO zapytał ministra MSWiA, kiedy i jak zostanie wykonane zarządzenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tak, to krok zaledwie, ale krok w dobrym kierunku.

Zaniepokojeni napływającymi doniesieniami o sytuacji osób uwięzionych na granicy z Białorusią, zwracamy się do Rzecznika Praw Obywatelskich o wgląd w sytuację tychże osób na terenie objętym stanem wyjątkowym.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

W ostatnich tygodniach napływają do nas szokujące informacje o sytuacji prawnej i zdrowotnej uchodźców i migrantów, którzy bądź przekroczyli polską granicę, bądź też utknęli na niej i pozostają wiele dni bez dostępu do jakiejkolwiek pomocy humanitarnej.
Napływają sygnały o ich pogarszającej się sytuacji zdrowotnej, o zmuszaniu ich do przekraczania granicy, nierespektowaniu ich podstawowych praw, o pierwszych ofiarach śmiertelnych.
Z uwagi na decyzję o wprowadzeniu na terenie przygranicznym stanu wyjątkowego i zamknięciu dostępu do niego mediów i organizacji pomocowych, nie ma możliwości rzetelnej oceny sytuacji uwięzionych na granicy ani tym bardziej podjęcia jakichkolwiek działań pomocowych, czy też reagowania na nadużycia. Dlatego jako obywatele zwracamy się do Rzecznika Praw Obywatelskich o skorzystanie ze swoich uprawnień i objęcie monitoringiem sytuacji uchodźców i migrantów na terenie przygranicznym.

Nowe informacje

2021-10-13 19:45:27 +0200

Apel zakończy się sukcesem po uzyskaniu 1,310 podpisów

2021-09-28 18:11:32 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2021-09-24 23:18:43 +0200

Zebrano 500 podpisów

2021-09-24 04:37:01 +0200

Zebrano 100 podpisów

2021-09-23 21:57:52 +0200

Zebrano 50 podpisów

2021-09-23 21:02:35 +0200

Zebrano 25 podpisów

2021-09-23 20:16:55 +0200

Zebrano 10 podpisów