Przejdź do treści głównej

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

WIELICZKA bez polowań!

Mieszkańcy miasta i gminy Wieliczka, organizacje oraz ludzie nieobojętni na los zwierząt z całej Polski apelują do Pana Burmistrza, aby wystąpił Pan o wyłączenie terenu miasta i gminy Wieliczka ze wszystkich obwodów łowieckich zgodnie z art. 26 pkt. 2 i 4 Ustawy Prawo Łowieckie, wskazującym na wyłączenie z obwodów łowieckich terenów w granicach administracyjnych miast i gmin.

Wyłączenia te oznaczają, że myśliwi nie będą mogli tam polować ani wykonywać żadnych innych czynności tzw. gospodarki łowieckiej.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Wymienione wyżej osoby występują w imieniu obywateli i obywatelek , którym zależy na poszanowaniu środowiska naturalnego i możności obcowania z naturą i zwierzętami. Chcemy zwrócić Pana uwagę na wzrost świadomości ekologicznej oraz na rosnącą wrażliwość mieszkanek i mieszkańców gminy, którzy chcą mieć realny wpływ na to, co się dzieje w lasach i łąkach wokół nich. Lasy są naszym wspólnym dobrem, miejscem rekreacji i wycieczek rowerowych i należy o nie szczególnie dbać i chronić. Do lasu chodzimy wszak odpoczywać a nie bać się! Zwierzęta nie stanowią zagrożenia dla ludzi, w przeciwieństwie do myśliwych, którzy w sposób bezpośredni zagrażają życiu i zdrowiu naszemu oraz naszych zwierząt. W związku z przypadkami postrzeleń myśliwych i przypadkowych osób podczas polowań w Polsce uważamy, że takie wyłączenia mogą zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich użytkowników terenów zielonych naszej gminy.
Decyzje o wyłączeniu gmin z terenów łowieckich znajdują uznanie wśród ich mieszkańców. Przykładem jest Sopot oraz Aleksandrów Łódzki, których prezydenci nie chcą polowań na terenie gminy.
Liczymy, że nasz głos zostanie pozytywnie rozpatrzony i wystąpi Pan do Marszałka Województwa Małopolskiego o wyłączenie obszaru gminy i miasta Wieliczka z terenu planowanych nowych obwodów łowieckich.

32-020

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2020-03-10 12:06:19 +0100

Cześć,

To fantastyczne widzieć, jak wielu osobom leży na sercu las bez myśliwych!
To jednak nadal zbyt mało, aby ruszyć dalej.
Liczby nie kłamią. Gmina Wieliczka ma 59 tys mieszkańców, można więc przyjąć, że bez około 1000 podpisów ta petycja nie zrobi na nikim odpowiedniego wrażenia i nie zostanie odpowiednio potraktowana.

Dlatego proszę o dalsze zdobywanie podpisów i udostępnianie!

https://naszademokracja.pl/petitions/wieliczka-bez-polowan?share=8aa9ad77-30a2-420b-9c35-113eca0da5ad&source=email-share-button&utm_medium=&utm_source=email

Dziękuję!

P.S. Jeśli macie chwilkę, zachęcam do podzielenia się informacją o tym apelu z innymi. To bardzo proste - wystarczy przesłać dalej tę wiadomość lub udostępnić na Facebooku albo Twitterze ten link:

https://naszademokracja.pl/petitions/wieliczka-bez-polowan?share=8aa9ad77-30a2-420b-9c35-113eca0da5ad&source=email-share-button&utm_medium=&utm_source=email

2020-02-12 11:11:06 +0100

Cześć, :)

Udało nam się zebrać ponad 300 podpisów i bardzo dziękuję Wszystkim, którzy zechcieli poświęcić swój czas na podpisanie petycji.

Tylko nasze wspólne działanie może wymusić na politykach jakieś zmiany. Oni muszą się po prostu bać, że nie zostaną wybrani na kolejną kadencję. Sami z siebie nie podejmą w większości żadnej inicjatywy proekologicznej i prozwierzęcej. Bardzo przykro jest patrzeć na postępującą dewastację polskiej przyrody i eksterminację zwierząt- naszych przyjaciół w lasach. Nie pozostaniemy bezczynni, ta sprawa wymaga naszego buntu i sprzeciwu.

Jeśli ilość podpisów przekroczy 500 złożymy petycję z Waszymi podpisami do władz miasta i gminy Wieliczka, a potem poinformujemy o odpowiedzi, decyzjach i efektach akcji.

Pozdrawiam!

2020-02-07 11:36:38 +0100

Zebrano 100 podpisów

2020-02-06 23:04:16 +0100

Zebrano 50 podpisów

2020-02-06 20:08:33 +0100

Zebrano 25 podpisów

2020-02-06 19:08:37 +0100

Zebrano 10 podpisów