Przejdź do treści głównej

Do: Ministerstwo Sprawiedliwości DW: dr hab. Tomasz Kitliński

W obronie Tomka Kitlińskiego - w obronie wolności słowa

Protestujemy przeciwko atakowi na Tomka Kitlińskiego, adiunkta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS).

Tomek został pozwany za publiczne wyrażenie krytyki wobec przyznania medalu Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska panu Przemysławowi Czarnkowi, wojewodzie lubelskiemu, ze względu na jego uprzedzenia.

Nie ma naszej zgody wobec zakazu krytyki działań osób publicznych.

Wyrażamy naszą solidarność z Tomkiem, któremu za korzystanie z wolności słowa grożą dwa lata więzienia.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Poniżej znajduje się List mieszkańców i przyjaciół Lublina wspierających prof. Tomasza Kitlińskiego:

List mieszkańców i przyjaciół Lublina wspierających prof. Tomasza Kitlińskiego, naszym zdaniem niesłusznie pozwanego przez byłego wojewodę, posła-elekta pana Przemysława Czarnka.

My, niżej podpisani i podpisane, stajemy w obronie wolności słowa, której w naszym przekonaniu prof. Tomasz Kitliński nie nadużył, publikując komentarz na swoim profilu facebookowym.

Komentarz dotyczył propozycji odebrania medalu Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska przyznanego przez Rektora tejże uczelni panu Przemysławowi Czarnkowi.

Profesor Tomasz Kitliński, podobnie jak każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, ma czynne i niezbywalne prawo do wyrażania opinii w sposób gwarantowany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i umowach międzynarodowych stających w obronie wolności wypowiedzi – fundamentu współczesnej demokracji.

Przemysław Czarnek może, a nawet powinien, podlegać jako osoba publiczna otwartej krytyce ze względu na prezentowane postawy. Zasłanianie się paragrafem karnym chroniącym organy konstytucyjne jest w naszej opinii daleko idącym nadużyciem. Prezentowane opinie były częścią jego aktywności politycznej i nie mają nic wspólnego ze sprawowanym do niedawna urzędem wojewody.

Określenie użyte w kontekście oceny przyznania medalu Wojewodzie Przemysławowi Czarnkowi – tj. „szczyci się nienawiścią do Ukraińców, LGBT czy muzułmanów i redukuje rolę kobiet do reprodukcji” – o które trwa właśnie spór, poparte są wieloma publicznymi wystąpieniami posła-elekta.

Jesteśmy przekonani, że atakowanie sądem innych obywateli za ich opinie – opinie, z którą druga strona może i ma prawo się nie zgadzać – za pomocą prokuratury jest wysoce niemoralne, godzi w wolność wypowiedzi i stanowi realne oraz bardzo skuteczne narzędzie do zniewolenia swobodnej wypowiedzi.

Pan Przemysław Czarnek jako polityk i obywatel mógł skorzystać z oskarżenia prywatnego, podobnie jak czynią to w podobnych sytuacjach inni politycy. Przyjęta droga oskarżenia z paragrafu podlegającego ściganiu przez Prokuraturę z urzędu jest sposobem na zastraszanie kolejnych krytycznych głosów. W naszej ocenie takie działania stanowią potencjalne, i jak widać niestety realne oraz rzeczywiste, zagrożenie dla swobodnej i niczym nieskrępowanej rzeczową potrzebą wypowiedzi, co wymaga naszego zdecydowanego sprzeciwu.

Z wyrazami szacunku,

prof. Tomasz Basiuk

dr Helena Chmielewska-Szlajfer

Sylwia Chutnik

prof. Irena Grudzińska-Gross

prof. Shireen Hassim

Agnieszka Holland

dr Mikołaj Iwański

prof. Rafał Jakubowicz

prof. Maria Janion

prof. Jonathan D. Katz

prof. Jacek Kochanowski

Ewa Majewska

Szymon Pietrasiewicz, UMCS

Tomasz Pietrasiewicz

Elżbieta Podleśna

dr hab. Ewa Solska, UMCS

Bart Staszewski

Kazimiera Szczuka

Dota Szymborska

prof. Marek Wilczyński

Piotr Witek, UMCS

Maciej Wodziński, UMCS

Aleksandra Zińczuk, UMCS

prof. Pierre Zoberman

Sposób dostarczania

Podpisy zostana dostarczone do autorów listu tj. Aleksandra Zińczuk (i in.)

Links

Nowe informacje

2019-12-20 22:43:06 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-12-18 22:10:14 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-12-18 17:27:14 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-12-18 14:50:45 +0100

Zebrano 10 podpisów