Przejdź do treści głównej

Do: Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz nauczyciele, uczniowie, rodzice - wszyscy, którzy chcieliby, by szkoła uczyła o dezinformacji

(Z)mierz informację!

Apelujemy o zmianę podstawy programowej, by szkoła uczyła o dezinformacji.

Pełna treść apelu:

Działając w interesie publicznym na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych, nauczycieli, rodziców i uczniów, zwracamy się z wnioskiem o:

włączenie edukacji medialnej oraz rozpoznawania dezinformacji do podstawy programowej w polskich szkołach na różnych etapach edukacji.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Od kilku lat obserwujemy w przestrzeni publicznej przybierającą na sile falę dezinformacji. Ze względu na swój uniwersalny charakter przestrzenią, w której jest to szczególnie widoczne, staje się internet.

Fałszywe treści dotyczą wielu tematów z naszego życia. Pandemia COVID-19, bezpieczeństwo szczepień, przebieg wojny w Ukrainie, propaganda rosyjska dotycząca zarówno Polaków, jak i uchodźców, to tylko przykłady problemów, które wykorzystywane są do manipulowania naszym społeczeństwem przez różne grupy interesu.

Szkoła, jaką znamy, nie musiała nigdy odpowiadać na tego rodzaju wyzwanie w tej skali w cyfrowej rzeczywistości. Brakuje nam narzędzi, dzięki którym moglibyśmy rozpoznać dezinformację i propagandę. Potrzebujemy ich, by jasno opierać się im i świadomie podejmować decyzje, tak ważne dla nas, jako jednostek i dla całego kraju. Uważamy, że kluczowym jest, by wyposażyć całe społeczeństwo, a szczególnie młode pokolenie, w wiedzę potrzebną do obrony przed manipulacją i dezinformacją. Potrzebujemy narzędzi, które pozwolą odróżnić wiedzę przekazywaną przez autorytety i naukę od poglądów głoszonych przez podmioty cynicznie wykorzystujące powszechny i zrozumiały strach przed nieznanym.

Uważamy, że jest to najwyższy czas, by zacząć mówić o problemie głośno i otwarcie. Dezinformacja, jak widać w ostatnich latach, nie znika, ale zmienia kształt. Wykorzystuje nowe metody i techniki manipulacyjne, by wpłynąć na nas i wyrządzić szkodę społeczną.
Edukacja medialna oraz edukacja o dezinformacji to złożone tematy, które w sposób całościowy powinny być włączone w program nauczania na różnym etapie rozwoju uczniów. Chociaż już teraz część kluczowych elementów wiedzy potrzebnych do rozpoznawania dezinformacji znajdziemy w podstawie programowej, to wciąż brakuje nam podejścia całościowego.

Na języku polskim jeszcze na poziomie szkoły podstawowej powinniśmy móc rozmawiać o technikach manipulacyjnych, zabiegach retorycznych i erystycznych wykorzystywanych przy dezinformacji, a nie tylko o rozróżnianiu faktów od opinii. Lekcje informatyki czy technologii informacyjnej mogłyby uwzględniać wiedzę o metodach rozpoznawania przerobionych zdjęć lub filmów pokazujących fikcyjną rzeczywistość. Moglibyśmy uczyć (się), jak rozpoznawać fałszywe konta w mediach społecznościowych lub boty. Wiedza o Społeczeństwie (a obecnie również Historia i Teraźniejszość) tworzy natomiast doskonałą przestrzeń do poszerzonej dyskusji na temat szerszego zjawiska, jakim jest dezinformacja, a także reklamy politycznej, wojny informacyjnej ze strony obcych państw i prób wpływania na decyzje wyborcze.

Dostrzegamy i doceniamy uwzględnienie pojęć dezinformacji i manipulacji na poziomie szkół średnich, uważamy jednak, że nauka o tych zjawiskach powinna zaczynać się wcześniej. Potrzebujemy pogłębionej dyskusji o tym, w jaki sposób uczyć o dezinformacji. Na jakich etapach edukacji wprowadzać jakiego rodzaju treści i jakie umiejętności kształtować. Możliwości jest tak dużo, jak problemów. Czas najwyższy zacząć działać.

We współpracy z Landeckr Democracy Foundation i Humanity in Action, będziemy działać, aby włączyć do szkolnej podstawy programowej elementy edukacji medialnej i rozpoznawania dezinformacji.

Petycję wspierają:
Humanity in Action
FakeNews.pl, Fundacja Przeciwdziałamy Dezinformacji
Centrum Cyfrowe
Stowarzyszenie Pravda
Media Check
Fundacja Dbam o Mój Z@sięg
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Links

Nowe informacje

2022-10-28 10:44:56 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2022-10-25 17:06:49 +0200

Zebrano 500 podpisów

2022-09-23 13:37:50 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-09-19 13:11:01 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-09-17 12:19:43 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-09-15 21:20:57 +0200

Zebrano 10 podpisów