Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent RP Andrzej Duda, Premier RP Mateusz Morawiecki

Żądamy praw dla osób ze specjalnymi potrzebami oraz ich opiekunów!

Panie Prezydencie, Panie Premierze,
czas wywiązać się z obietnic wyborczych i stworzyć ramową ustawę zabezpieczającą interesy osób ze specjalnymi potrzebami oraz ich opiekunów na wszystkich etapach życia, którą do końca roku dopełnią szczegółowe rozporządzenia, wchodzące w życie maksymalnie 1 stycznia 2020 roku.

Zależy nam na zabezpieczeniu w zakresie ekonomicznym, terapeutycznym, leczniczym, edukacyjnym oraz orzeczniczym. Dzieci i dorośli z niepełnosprawnością wrodzoną i nabytą oraz ich rodzice i opiekunowie faktycznie sprawujący opiekę potrzebują rozwiązań systemowych -już teraz!
Apelujemy o wsłuchanie się w głosy wszystkich tych grup i uwzględnienie ich potrzeb - oni wiedzą najlepiej gdzie prawo nie działa tak jak powinno.

Jednocześnie Komitet Społeczny #Jesteśmy! deklaruje swoje wsparcie w tym procesie. Chcemy być tubą tych, których głos nie jest słyszalny bo w ferworze walki o codzienność nie starcza im sił by głośno krzyczeć.
Zebraliśmy konkretne postulaty. Liczymy, że będą one punktem wyjścia do przygotowania dobrego prawa.

Komitet Społeczny #Jesteśmy! to Społeczny Komitet Rodziców i Opiekunów Dzieci i Dorosłych z Niepełnosprawnością. Powstał by wspierać walkę osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów o godne życie.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Chcemy, aby w wyniku naszych działań powstała ustawa zabezpieczająca interesy osób ze specjalnymi potrzebami oraz ich opiekunów na wszystkich etapach życia. Do tej pory brak spójnego systemu wsparcia prowadzi do wykluczeń, sprowadza na ludzi ubóstwo i cierpienie.

Dojrzałe społeczeństwo dba o wszystkich swoich członków, wspiera słabych i stwarza dla nich szanse. Chcemy by tak również było w Polsce. Temat niepełnosprawności dotyczy nas wszystkich. Nie bądźmy obojętni!

Links

Nowe informacje

2018-04-25 16:35:25 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2018-04-24 20:53:49 +0200

Zebrano 500 podpisów

2018-04-24 13:00:31 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-04-24 12:04:25 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-04-24 11:03:48 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-04-24 10:31:07 +0200

Zebrano 10 podpisów