Przejdź do treści głównej

Do: Wszystkich polskich szkół.

Żądamy zrealizowania postulatów uczniów i uczennic!

Nasze postulaty:
1. Żądamy wpisania do każdego regulaminu szkolnego (w niezmienionej formie) podpunktu: “Niedozwolona jest dyskryminacja ucznia ze względu na płeć, orientację seksualną, wygląd, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie lub jego brak, poglądy polityczne i światopogląd”.
2. Żądamy organizowania obowiązkowych warsztatów antydyskryminacyjnych w szkołach.
3. Żądamy zwolnienia nauczycieli propagujących i prezentujących w szkole poglądy seksistowskie, rasistowskie, ksenofobiczne, homofobiczne.
4. Żądamy niewpuszczania do przestrzeni szkolnej grup/osób z zewnątrz otwarcie propagujących poglądy dyskryminujące.
5. Żądamy reakcji ze strony nauczycieli w przypadku dyskryminacji lub prześladowania.
6. Żądamy adekwatnych kar dla prześladowców.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

My, Uczniowie i Uczennice wzywamy polskie szkoły do przyjęcia naszych postulatów. Mają one na celu, by szkoła nie kojarzyła się wielu z nas z doświadczaną codziennie przemocą, która doprowadza w efekcie do tragedii. Nie chodzi tu tylko o homofobię i rasizm. Chodzi o dyskryminację z jakiegokolwiek powodu.
Wielu z naszych kolegów i koleżanek codziennie spotyka się z agresją ze strony rówieśników, a niekiedy i nauczycieli. Brak odpowiedzi dyrekcji i grona pedagogicznego na tego typu zdarzenia jest dla Nas, uczniów i uczennic polskich szkół, rzeczą niedopuszczalną.
W kraju, w którym coraz częściej do głosu dochodzą ludzie promujący otwarcie zachowania homofobiczne, rasistowskie i ksenofobiczne, my, uczniowie i uczennice gimnazjów i liceów jednoczymy się i tworzymy ten list otwarty w trosce o szkołę wolną od dyskryminacji i hejtu.
Nie dopuścimy by liczba ofiar dyskryminacji wzrosła. Za długo szkoły zamykały oczy na to co działo się na ich terenie.
Nauczyciele, Nauczycielki! Dyrektorzy i Dyrektorki! Wasza pomoc jest konieczna, byśmy razem tworzyli szkoły, które będą nasze, bezpieczne i demokratyczne. Gdzie każdy uczeń będzie miał głos, który będzie słyszalny.
Oprócz szkół, adresatem tego listu są wszyscy uczniowie i wszystkie uczennice. Wzywamy Was do solidarnego wystąpienia z nami przeciwko przemocy i opresji w szkole. Pamiętajcie, tworzycie swoją szkołę tak samo jak grono pedagogiczne i macie prawo do decydowania o życiu szkolnym. Bierzmy sprawy w swoje ręce! Pamiętajcie, stoimy za Wami murem.

Nowe informacje

2018-06-07 04:36:38 +0200

Zebrano 500 podpisów

2018-06-03 20:01:39 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-06-03 19:06:14 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-06-03 17:14:35 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-06-03 15:46:20 +0200

Zebrano 10 podpisów

2018-06-03 02:55:53 +0200

Petycja po tym, jak zbierzemy podpisy zostanie rozesłana do samorządów szkolnych, jak i dyrekcji polskich szkół. Potrzebujemy Waszej pomocy w dotarciu do jak największej liczby szkół! Jeżeli chcecie pomóc sami zgłaszajcie się po petycję i dostarczajcie ją do swojej dyrekcji osobiście.