Przejdź do treści głównej

Do: Posłowie i posłanki PiS, Kukiz'15 i niezrzeszeni

Żądamy wycofania podpisów pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego!

Szanowny Panie Pośle, Szanowna Pani Posłanko,

W ciągu ostatniego roku została otwarta dyskusja na temat prawa aborcyjnego w Polsce. Im dłużej trwa, tym więcej osób opowiada się za liberalizacją obecnej ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

W Sejmie został złożony obywatelski projekt ustawy komitetu Ratujmy Kobiety, liberalizującej prawo do przerywania ciąży. Pod projektem podpisały się setki tysięcy Obywatelek i Obywateli.

W tym właśnie ważnym momencie poseł PiS Bartłomiej Wróblewski wystosował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP prawa do przerwania ciąży w wypadku upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu, który państwo poparli.

Orzeczenie Trybunału, który nie ma umocowania prawnego, ponieważ część jego sędziów zostało wybranych niezgodnie z prawem, uniemożliwi prace nad projektem obywatelskim. To parlamentarzyści powinni wziąć na siebie odpowiedzialność za decyzje, które zapadną w tej sprawie.

Żądamy od niżej wymienionych posłów i posłanek wycofania podpisu pod wnioskiem i umożliwienie debaty podczas procedowania w/w projektu obywatelskiego i głosowania w Sejmie.

1. Bartłomiej Wróblewski (PiS)
2. Tomasz Rzymkowski (Kukiz 15)
3. Józef Brynkus (Kukiz 15)
4. Stefan Romecki (Kukiz 15)
5. Andrzej Maciejewski (Kukiz 15)
6. Anna Maria Siarkowska (PiS)
7. Paweł Grabowski (Kukiz 15)
8. Elżbieta Zielińska (Kukiz 15)
9. Małgorzata Zwiercan (WiS)
10. Jan Kalwiter (niez.)
11. Tomasz Jaskóła (Kukiz 15)
12. Adam Andruszkiewicz (Kukiz 15)
13. Andrzej Kobylarz (Kukiz 15)
14. Jarosław Porwich (Kukiz 15)
15. Jakub Kulesza (Kukiz 15)
16. Bartosz Jóźwiak (Kukiz 15)
17. Robert Mordak (Kukiz 15)
18. Jarosław Sachajko (Kukiz 15)
19. Robert Winnicki (niez.)
20. Jacek Wilk (Kukiz 15)
21. Norbert Kaczmarczyk (Kukiz 15)
22. Ewa Kozanecka (PiS)
23. Robert Telus (PiS)
24. Stefan Romecki (Kukiz 15)
25. Janusz Sanocki (niez.)
26. Sylwester Chruszcz (WiS)
27. Ireneusz Zyska (WiS)
28. Barbara Chrobak (Kukiz 15)
29. Teresa Glenc (PiS)
30. Andrzej Matusiewicz (PiS)
31. Paweł Lisiecki (PiS)
32. Piotr Kaleta (PiS)
33. Jan Mosiński (PiS)
34. Jerzy Małecki (PiS)
35. Barbara Bubula (PiS)
36. Tadeusz Cymański (PiS)
37. Janusz Śniadek (PiS)
38. Halina Szydełko (PiS)
39. Andrzej Gawron (PiS)
40. Anna Sobecka (PiS)
41. Krystyna Wróblewska (PiS)
42. Andrzej Szlachta (PiS)
43. Kazimierz Moskal (PiS)
44. Mieczysław Miazga (PiS)
45. Dariusz Starzycki (PiS)
46. Anna Kwiecień (PiS)
47. Maria Zuba (PiS)
48. Grzegorz Wojciechowski (PiS)
49. Jerzy Bielecki (PiS)
50. Andrzej Kosztowniak (PiS)
51. Marek Kwitek (PiS)
52. Tomasz Ławniczak (PiS)
53. Wojciech Buczak (PiS)
54. Jerzy Paul (PiS)
55. Rafał Weber (PiS)
56. Krystyna Pawłowicz (PiS)
57. Piotr Uściński (PiS)
58. Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS)
59. Dariusz Kubiak (PiS)
60. Jacek Kurzępa (PiS)
61. Jerzy Wilk (PiS)
62. Marta Kubiak (PiS)
63. Lech Sprawka (PiS)
64. Grzegorz Adam Woźniak (PiS)
65. Jarosław Szlachetka (PiS)
66. Anna Milczanowska (PiS)
67. Joanna Borowiak (PiS)
68. Wojciech Murdzek (PiS)
69. Bernadeta Krynicka (PiS)
70. Andrzej Kryj (PiS)
71. Agata Borowiec (PiS)
72. Tadeusz Woźniak (PiS)
73. Krzysztof Maciejewski (PiS)
74. Gabriela Masłowska (PiS)
75. Ewa Szymańska (PiS)
76. Zbigniew Biernat (PiS)
77. Arkadiusz Czartoryski (PiS)
78. Czesław Sobierajski (PiS)
79. Andrzej Melak (PiS)
80. Małgorzata Janowska (PiS)
81. Anna Cicholska (PiS)
82. Jan Kilian (PiS)
83. Bogdan Latosiński (PiS)
84. Teresa Wargocka (PiS)
85. Andrzej Smirnow (PiS)
86. Jolanta Szczypińska (PiS)
87. Jerzy Gosiewski (PiS)
88. Jan Duda (PiS)
89. Jacek Falfus (PiS)
90. Grzegorz Puda (PiS)
91. Krzysztof Szulowski (PiS)
92. Ewa Tomaszewska (PiS)
93. Robert Kołakowski (PiS)
94. Anna Paluch (PiS)
95. Marcin Duszek (PiS)
96. Aleksander Mrówczyński (PiS)
97. Jerzy Polaczek (PiS)
98. Artur Soboń (PiS)
99. Piotr Pyzik (PiS)
100. Artur Zasada (PiS)
101. Adam Abramowicz (PiS)
102. Piotr ? (niestety nieczytelne nazwisko na liście)
103. Grzegorz Piechowiak (PiS)
104. Wiesław Krajewski (PiS)

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie Ratujmy Kobiety. W tym samym czasie poseł PiS B. Wróblewski złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP prawa do przerwania ciąży w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia płodu, poparty przez ponad stu innych posłów.

Przewidywalne w obecnej sytuacji politycznej orzeczenie Trybunału uniemożliwi prace nad projektem ustawy, ponieważ jej część stanie się niezgodna z Konstytucją. Posłowie powinni debatować i głosować podczas prac nad projektem ustawy w Sejmie, przyjąć odpowiedzialność za tworzone przez nich prawo wobec swoich wyborców.

Treść petycji napisana przez członkinie OSK Lublin https://www.facebook.com/OgolnopolskiStrajkKobietLublin/

Nowe informacje

2018-01-08 09:21:24 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2017-12-03 10:21:26 +0100

Zebrano 500 podpisów

2017-12-02 13:47:01 +0100

Zebrano 100 podpisów

2017-12-02 13:00:52 +0100

Zebrano 50 podpisów

2017-12-02 12:18:16 +0100

Zebrano 25 podpisów

2017-12-02 12:05:01 +0100

Zebrano 10 podpisów