Przejdź do treści głównej

Do: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zakaz używania petard hukowych i fajerwerków w Sylwestra

Photo by Roven Images on Unsplash

Problemem jest używanie petard hukowych i fajerwerków w Sylwestra co naraża na niebezpieczeństwo ludzi chorych i starszych, dzieci i zwierzęta które często są przestraszone, mają drgawki padaczkowe lub umierają.
Najlepszym działaniem byłoby ustanowienie i wprowadzenie zakazu używania petard hukowych i fajerwerków w Sylwestra gdyż to by ograniczyło sytuacje niebezpieczne w całej Polsce.
Jestem przekonana że takie działanie przyniosłoby pozytywny wynik sytuacji bezpieczeństwa w całej Polsce.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Zależy mi na tej sprawie gdyż zapewniłoby to nam bezpieczeństwo, ograniczone by było występowanie poważnych wypadków z powodu niewłaściwego posługiwania się petardami hukowymi i fajerwerkami które kończą się ciężkimi poparzeniami ciała, utratą kończyn ciała, śmiercią ludzi, dzieci, zwierząt.
Wzywam Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do natychmiastowego działania w tej sprawie gdyż chodzi tu o dobro i bezpieczeństwo Polaków i ochronę zwierząt.

Nowe informacje

2024-01-16 19:28:44 +0100

Zebrano 100 podpisów

2024-01-16 09:18:34 +0100

Zebrano 50 podpisów

2024-01-14 19:37:19 +0100

Zebrano 25 podpisów

2023-12-31 22:55:15 +0100

Zebrano 10 podpisów