Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak

Mówcie prawdę o klimacie w Poznaniu, w Polsce, na świecie!

Szanowny Panie Prezydencie,

Jesteśmy jednostkami, którym zależy na klimacie i dobrym stanie naszej planety. Stanowimy grupę osób mocno zróżnicowaną pod względem demograficznym i światopoglądowym, wspierają nas mieszkańcy Poznania i innych miast. Połączyła nas obawa o nasze życie oraz przyszłość następnych pokoleń. Kryzys klimatyczny oraz globalne ocieplenie są faktem, a wpływ działalności człowieka na jego postęp wykazuje ponad 97% badań naukowych. Kwestie opisywane przez nich oraz aktywistów ekologicznych, takich jak Extinction Rebelion, dotyczą nas wszystkich i wierzymy, że wspólnie możemy zahamować przynajmniej niektóre procesy i zmiany klimatyczne. Dlatego domagamy się podjęcia natychmiastowych działań na terenie Poznania i okolic.

Domagamy się zorganizowania panelu obywatelskiego oraz wprowadzenia w życie wypracowanych przez niego konkretnych rozwiązań, chroniących życie i zdrowie mieszkańców miasta, które jest zagrożone trwającym kryzysem klimatycznym. Domagamy się również ogłoszenia w Poznaniu alarmu klimatycznego oraz prowadzenia polityki klimatycznej opartej o aktualny stan wiedzy naukowej. Informowanie mieszkańców Poznania na temat zmian klimatu i ich skutków dla naszego życia oraz odpowiednia edukacja w tym zakresie jest obowiązkiem władz i mediów lokalnych.

Władze wciąż nie dostrzegają zmian klimatycznych w perspektywie ich wpływu na prawa człowieka. Tymczasem podstawowym prawem człowieka jest prawo do życia w zdrowiu i spokoju. Ryzyko związane z kryzysem klimatu uderza bezpośrednio w prawo do bezpieczeństwa i dobrego życia, czyli również dostępu do czystej wody i powietrza. Klimatyczny Stan Wyjątkowy ogłosiło już blisko 700 miast, stanów i samorządów na całym świecie, np. Genewa, Mediolan, Kilonia czy Ottawa.

Kryzys klimatyczny wymaga odważnych decyzji i systemowych działań, których realizacja wykracza poza okres jednej kadencji. Ziemia jest jedna, a my skracamy jej życie - nasze życie. Wszyscy potrzebujemy odwagi, potem przyjdzie czas na nadzieję!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Domagamy się zorganizowania panelu obywatelskiego oraz wprowadzenia w życie wypracowanych przez niego konkretnych rozwiązań, chroniących życie i zdrowie mieszkańców miasta czy kraju. Ten konkretny apel skupia się na Poznaniu, ale nasz ruch rozrasta się w całej Polsce, Europie i na świecie. Dlaczego wybraliśmy taką formę debaty społecznej i dlaczego uważamy, że tak wyjątkowe środki są konieczne?

Podstawowe aspekty zmian klimatycznych zostały zrozumiane już w latach 70. Naukowcy od dekad biją na alarm, a to, co kiedyś było uważane za przesadny katastrofizm, obecnie wygląda jak scenariusz najbardziej prawdopodobny. Utrzymanie wzrostu temperatur na poziomie 1,5 stopni Celsjusza doprowadzi do ekstremalnych warunków życia w wielu regionach, zwłaszcza tych najbiedniejszych. Niedoborów wody doświadczy wówczas 500 milionów osób, 36 milionów zmierzy się ze stratami w plonach, aż do 4,5 miliarda będzie narażonych na fale upałów (źródło: IPCC, „Special Report: Global Warming of 1,5° C” 2018, https://www.ipcc.ch/sr15/ st.453). Już teraz na niedostatek wody cierpi ponad 40% światowej populacji. Radykalnie zmieniające się warunki klimatyczne wpływają na wszystkie organizmy żywe zamieszkujące naszą planetę. Uczeni i naukowcy mówią o zjawisku masowego wymierania gatunków na skutek rosnącego zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby oraz masowego niszczenia ich siedlisk (m.in. topnienie lodowców czy rabunkowa polityka leśna w Amazonii). Wkrótce możemy pożegnać takie gatunki jak nosorożec, słoń, żyrafa czy bałtyckie foki i morświny.

To przede wszystkim człowiek przyczynia się do globalnego ocieplenia poprzez dramatycznie wzrastającą emisję dwutlenku węgla. Aktualnie notujemy najwyższy poziom CO2 w atmosferze w historii pomiarów i niestety poziom ten cały czas rośnie. Dwutlenek węgla jest wypuszczany do atmosfery 100 razy szybciej niż w epoce przedindustrialnej, a Bank Światowy wskazuje zanieczyszczenie powietrza jako czwarty najczęstszy czynnik zgonów na świecie.

Globalne ocieplenie już teraz skutkuje masowymi migracjami klimatycznymi, ostatnio w Indiach czy Somalii. W 2017 r. w wyniku katastrof naturalnych w 135 krajach blisko 19 milionów ludzi było zmuszonych do migracji (źródło: World Bank, „World Development Report 2010: Development and Climate Change” https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4387/).
Konsekwencje migracji to problemy takie jak niedobory wody, wzrost cen żywności czy niewydolność systemu ochrony zdrowia. W czerwcu bieżącego roku Poznań zmagał się z falą upałów, będąc jednym z kilku najgorętszych miast w Polsce, a temperatura przekroczyła 35 stopni Celsjusza w cieniu. Wysokie temperatury już teraz skutkują suszą, obniżeniem stanu wody w Warcie i wysychaniem Cybiny, problemem z zaopatrzeniem w wodę w Wielkopolsce przy zwiększonym jej zużyciu oraz wzrostem cen żywności, zwłaszcza owoców i warzyw. Jak bardzo wszystkie te czynniki odbiją się na zdrowiu Poznaniaków, zwłaszcza dzieci oraz seniorów?

Pełna treść listu ze źródłami oraz lista sygnatariuszy (organizacje i naukowcy) -->
https://drive.google.com/drive/folders/18Y-2H_BxXW09uF64m-lZcL7wqSD2Uso8?fbclid=IwAR3pmi_8BOvB21-0vQfCvvRJ0GhpSogzQVLzYUHnlnR26X9oNPWtPEDOIqI

Sposób dostarczania

Na spotkaniu z Prezydentem lub poprzez Biuro Podawcze.

Links

Nowe informacje

2019-09-25 19:21:54 +0200

Zebrano 100 podpisów

2019-09-22 20:13:38 +0200

Zebrano 50 podpisów

2019-09-21 13:24:17 +0200

Zebrano 25 podpisów

2019-09-20 14:36:18 +0200

Zebrano 10 podpisów