Przejdź do treści głównej

Do: Rada Miasta Białystok

NIE dla blokowiska w dolinie rzeki Białej!

Urząd Miejski w Białymstoku zaproponował miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dojlidy, w którym zakłada budowę nawet 7-kondygnacyjnych bloków w morfologicznej dolinie rzeki Białej.

Ratujmy dolinę rzeki Białej, wentylację Białegostoku i historyczny charakter Dojlid!

Jako mieszkańcy Dojlid i całego Białegostoku żądamy spełnienia następujących postulatów:

1. Zachowanie istniejących stawów za fabryką, będących zlewnią naturalnych cieków wodnych i chroniących okolicę przed zalaniami.

2. Na pozostałym terenie nakaz zachowania 80% powierzchni biologicznie czynnej, czyli chłonnej.

3. Zakaz lokowania pięter, garaży i innych budowli podziemnych, mogących utrudnić przepływ wód.

4. Ograniczenie wysokości budynków do 10 metrów.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

BLOKI NA BAGNIE

Na mapach dołączonych do prognozy środowiskowej czytamy, że miejsce, w którym miałoby stanąć blokowisko to dolina rzeczna, która jest lokalnym korytarzem ekologicznym, terenem z wysokim poziomem wód gruntowych, który jest predysponowany do wyłączenia spod zabudowy. To także „teren o niekorzystnych warunkach fizjograficznych do zabudowy”.

Kilka lat temu na sąsiedniej działce deweloper wybudował bloki, które udało się przeforsować dzięki taktyce salami slicing i otrzymaniu warunków zabudowy na poszczególne grunty. Od tamtej pory mieszkańcy okolicznych ulic skarżą się na zalewanie piwnic. Problem mają także mieszkańcy wspomnianych bloków, które zostały wybudowane na bagnach. Doświadczyli już zalania garaży, osuwania się gruntów, odsłonięcia elewacji i pękania ścian. Co wobec tego może się wydarzyć, gdy obok powstanie nowa, znacznie intensywniejsza zabudowa, która uszczelni grunt i zatrzyma retencję?

CHRONIONE GATUNKI

Ponadto, na obszarze objętym planem znajdują się siedliska ropuchy szarej Bufo bufo, która jest objęta częściową ochroną gatunkową, a w bezpośrednim sąsiedztwie inne płazy, jak żaba moczarowa, która jest objęta ścisłą ochroną gatunkową. „Przypadkowo” ich siedliska znajdują się tuż przy granicy obszaru obejmującego plan.

ZANIECZYSZCZONE POWIETRZE

Co więcej, urzędnicy sami przyznają w prognozie, że rozbudowa osiedla mieszkaniowego w dolinie rzecznej wpłynie na zmniejszenie obszaru napowietrzającego Białystok. Spotęguje to problem ze smogiem, do którego przyczyni się także znacznie zwiększony ruch samochodowy. Według obliczeń planistów, nowe bloki mogłoby zamieszkać ponad 4,5 tysiąca osób, kiedy obecnie całe osiedle Dojlidy liczy około 3 tysiące mieszkańców.

Wbrew logice i tendencji rozwoju zielonych miast, które są odpowiedzią na zmiany klimatyczne, w Białymstoku próbuje się przeforsować plan zagospodarowania, który jest spełnieniem marzeń deweloperów. Nie uwzględnia się potrzeb mieszkańców Białegostoku, a samo miasto obiera kierunek urbanistyczny, który w 2022 roku jest szokujący. Chcemy zielonego miasta, z odpowiednią retencją i przemyślaną architekturą!

Links

Nowe informacje

2022-11-08 21:54:17 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2022-11-04 21:07:55 +0100

Zebrano 500 podpisów

2022-11-02 15:45:06 +0100

Zebrano 100 podpisów

2022-11-02 10:29:49 +0100

Zebrano 50 podpisów

2022-11-02 09:18:07 +0100

Zebrano 25 podpisów

2022-11-02 08:43:47 +0100

Zebrano 10 podpisów