Przejdź do treści głównej

Do: Mieszkańcy Baniochy

Nie dla niszczenia Łąk Banioskich w obszarze Natura 2000

Obszar Natura 2000 jest obszarem ściśle chronionym. Mówimy nie dla zabudowań na tym terenie (ul.Skrajna). Masz wpływ gdzie mieszkasz i czym oddychasz. Nie pozwólmy sobie wyrwać zielonych płuc.
Podpisz petycję i pomóż Zielonej drodze przez Baniochę.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Obszar Natura 2000 w Baniosze jest siedliskiem ptaków, zwierząt i roślinności. Zabudowanie łąk zabierze kolejne tereny do życia dla zwierząt. Zrobimy wszystko aby nie pozwolić na dalsza ekspansję! Budowa na terenie zalewowym to niectylko drenaż okolicznych mokradeł ale zagrożenie dla ludzi i samych budynków. A co jeśli zacznie ich zalewać? Wezwą koparkę aby przekopać rzekę Małą, zniszczyć bobrowe siedliska, przeorać renaturyzujace się torfowiska? Nie zgadzamy się na to.

Sposób dostarczania

Zamierzam dostarczyć podpisy I apel osobiście w formie papierowej.

05-532 Baniocha, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2024-01-12 07:58:36 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2024-01-11 11:26:25 +0100

Zebrano 500 podpisów

2024-01-10 14:27:45 +0100

Zebrano 100 podpisów

2024-01-10 12:54:48 +0100

Zebrano 50 podpisów

2024-01-10 12:29:48 +0100

Zebrano 25 podpisów

2024-01-10 11:50:31 +0100

Zebrano 10 podpisów