Przejdź do treści głównej

Do: Wojewoda Pomorski Prokuratura Gdańska i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Nie dla Solidarności według Dudy i Wojewody Pomorskiego

Obchody odbyły się zgodnie z planem. Sprawa straciła aktualność.

Znieście zakaz możliwości używania Placu Solidarności w Gdańsku, w dniu 4 czerwca br. przez obywateli i inne organizacje poza Solidarnością Piotra Dudy! Żądamy wycofania tej fatalnej decyzji!

4 czerwca nie jest świętem p. Piotra Dudy i jego Związku, nie mającego nic wspólnego z tamtą Solidarnością, którą poparliśmy i do której wstępowaliśmy. 4 czerwca nie jest świętem akurat rządzącej partii. Jest naszym świętem! Chcemy je godnie uczcić w 30 rocznicę pierwszych wolnych wyborów 1989 roku.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Praktyki zawłaszczania przestrzeni publicznej przez jedną opcję polityczną, przez jakąś organizację są nie do przyjęcia! Jeśli Związek przewodniczącego Dudy, chce złożyć kwiaty pod pomnikiem Solidarności niech zrobi to w ciągu dwóch-trzech godzin, a nie zabiera placu na 14 godzin! To niewiarygodne, że Wojewoda Pomorski przykłada rękę do takiego haniebnego zakazu.

Związek Solidarność powstał w sierpniu 1980 roku. Wstąpiło do niego wtedy 10 milionów obywateli! Był to wyraz poparcia dla żądań strajkujących pracowników Stoczni i innych Zakładów Pracy. Poparcie to nie dotyczyło tylko ściśle postulatów pracowniczych, ale dążeń do nowego kształtu Polski: wolnej, demokratycznej i solidarnej. To te strajki, a później długoletnie starania wielu, opresjonowanych przez rządy PRL-u ludzi, doprowadziły w końcu pokojowo, bez rozlewu krwi, do pierwszych po wojnie, wolnych wyborów, w których znacząca większość głosujących opowiedziała się za zmianą Ustroju i za narodzinami Demokracji.

zdjęcie: źródło https://www.gdansk.pl/turystyka/zdjecia-gdanska,a,18502

Nowe informacje

2019-04-05 22:06:23 +0200

Zebrano 25 podpisów

2019-04-05 07:50:57 +0200

Zebrano 10 podpisów