Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak

Ocalmy stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom

Prezydent miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak odwołał wcześniejszą decyzję, powstanie stanowisko pełnomocnika prezydenta Poznania do spraw równości i różnorodności!

Szanowny Panie Prezydencie,

domagamy się przywrócenia stanowiska pełnomocnika prezydenta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom. Zapowiedź jego likwidacji uważamy za złamanie obietnic wyborczych i objaw instrumentalnego traktowania polityki równościowej prowadzonej przez miasto.

Pełnomocnik powinien być wyłoniony w transparentnym konkursie zorganizowanym przy udziale poznańskich organizacji samorządowych. Oczekujemy również kontynuacji działań podjętych przez Martę Mazurek, dotychczasową Pełnomocniczkę, w odniesieniu do osób zagrożonych wykluczeniem - m.in. osób starszych, Romów i osób LGBT+.

Uważamy, że tylko powołanie wyspecjalizowanego pełnomocnika o jasno określonych kompetencjach, budżecie i umocowaniu prawnym jest w stanie zagwarantować efektywność polityki równościowej prowadzonej przez miasto Poznań.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Jesteśmy poważnie zaniepokojeni i zaniepokojone zapowiedzią likwidacji stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom opisaną przez "Gazetę Wyborczą" ("Była miejska urzędniczka Marta Mazurek z nową pracą u marszałka", poznan.wyborcza.pl, 20 listopada 2018 r.).

Nie przekonuje nas tłumaczenie, że dotychczasowa Pełnomocniczka, Marta Mazurek, że będzie zajmowała się polityką równościową na poziomie wojewódzkim. Będzie to działanie fasadowe, jeśli w urzędzie miasta Poznania - i w każdym innym urzędzie miejskim - nie będzie miała swojego odpowiednika w postaci pełnomocnika ds. przeciwdziałania wykluczeniom.

Niepokoi nas również brak jasnego określenia wizji tego, jak będzie wyglądać polityka równościowa prowadzona przez miasto. Uważamy to za poważne zagrożenie zarówno dla ciągłości działań podjętych przez Martę Mazurek w poprzedniej kadencji, jak i nowych inicjatyw, które odpowiadałyby na potrzeby i problemy grup zagrożonych wykluczeniem.

Grupa Stonewall / poznańskie stowarzyszenie działające na rzecz osób LGBT+

Nowe informacje

2019-07-23 21:03:34 +0200

Apel zakończy się sukcesem po uzyskaniu 724 podpisów

2018-11-22 14:49:13 +0100

Zebrano 500 podpisów

2018-11-21 20:37:58 +0100

Zebrano 100 podpisów

2018-11-21 20:01:23 +0100

Zebrano 50 podpisów

2018-11-21 19:50:44 +0100

Zebrano 25 podpisów

2018-11-21 19:34:35 +0100

Zebrano 10 podpisów