Przejdź do treści głównej

Do: Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar

Apel o bezpłatną pomoc prawną dla obywateli

Apelujemy o bezpłatną, dostępną i wystarczającą pomoc prawną dla obywatelek i obywateli. Dziś świadczona jest w niewystarczającym zakresie i nie obejmuje na przykład wsparcia na etapie sądowym, często najważniejszym.

Chcemy to zmienić!

Potrzebujemy zmiany obecnie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej


Chcemy, by każdy potrzebujący mógł otrzymać pełne wsparcie prawnicze i obywatelskie w krótkim czasie, jak ma to miejsce w przypadku usług najbardziej doświadczonych organizacji poradniczych, cenionych w środowiskach lokalnych. 

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Obecnie nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie są dostępne w sieci 1500 punktów w całej Polsce, we wszystkich powiatach. Jednak pomimo upływu ośmiu lat od wdrożenia usług, jakość tej pomocy nadal przyjmuje bardzo zróżnicowany zakres

Obowiązujące w tym obszarze przepisy nie obejmują udzielenia obywatelom wsparcia na etapie sądowym ani nie są z nim powiązane. 

Z kolei brak odpowiedniej promocji utrudnia korzystanie z bezpłatnej mediacji, dostępnej na każdym etapie sporu, zanim sprawa trafi do sądu na lata. 

Ponadto pomoc świadczona jest nierównomiernie – niekiedy trudno dostępna na czas właśnie tam, gdzie jest oferowana przez zaangażowanych usługodawców. Zaś w innych, mniej popularnych miejscach, realizatorzy wynagradzani są za samą tzw. gotowość, nie zaś za świadczenie usług wartościowych z punktu widzenia obywatela.

Poprzyj propozycję zmian ustawy opracowaną przez Instytut Spraw Publicznych i przedstawione szerzej tutaj.

Nowe informacje

2024-06-14 08:36:46 +0200

Zebrano 100 podpisów

2024-06-04 15:50:40 +0200

Zebrano 50 podpisów

2024-05-30 17:44:41 +0200

Zebrano 25 podpisów

2024-05-29 10:25:37 +0200

Zebrano 10 podpisów