Przejdź do treści głównej

Do: Kandydaci i kandydatki ubiegający się o głosy mieszkańców w wyborach samorządowych

Postulaty mieszkańców i mieszkanek Katowic przed wyborami samorządowymi!

Chcemy, żeby Katowice były dobrym do życia i zdrowym miastem, przyjaznym wszystkim mieszkańcom i mieszkankom! Jako mieszkanki i mieszkańcy Katowic mamy na to konkretne pomysły. Wysłuchajcie nas i zadeklarujcie, czy i jak odpowiecie na nasze postulaty!

ŚRODOWISKO:
Przyjęcie programu skutecznej walki ze smogiem poprzez:
- wymianę pieców z dofinansowaniem (zarówno węglowych, jak i starych gazowych),
- wprowadzenie zmian w komunikacji publicznej - obniżenie cen biletów, łączone bilety PKP - KZK GOP,
- wprowadzenie zakazu wjazdu samochodów emitujących najwięcej zanieczyszczeń do centrum miasta.

SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA:
- Dokonanie oceny stanu dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów i realizacja wszystkich rekomendacji i wniosków z tej oceny.
- Darmowa komunikacja dla uczniów do ukończenia szkoły średniej.

DEMOKRACJA:
Korzystanie w dużo większym stopniu i w dużo lepszy sposób przez władze Katowic z narzędzi demokracji bezpośredniej, takich jak referenda lokalne i konsultacje społeczne oraz respektowanie ich wyników, a także organizacja tych narzędzi tak, aby umożliwić udział jak największej liczbie osób.

PRAWA CZŁOWIEKA:
Wprowadzenie zajęć z edukacji seksualnej, etyki i tolerancji wobec wszystkich mniejszości, np. w ramach godzin wychowawczych lub oddzielnych, obowiązkowych, zajęć.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Postulaty dla naszego miasta Katowic zostały wypracowane oparciu o lokalne potrzeby na bazie krajowych priorytetów i wartości ruchu Akcji Demokracji. Dotyczą: ochrony środowiska, sprawiedliwości społecznej, praw człowieka i demokracji. Ich realizacja leży w zakresie odpowiedzialności władz samorządowych.

Wskazujemy kandydatom i kandydatkom sprawy społecznie istotne, które mogą przesądzić o decyzjach wyborczych katowiczan i katowiczanek. Przed wyborami mogą zadeklarować się, czy je popierają - czy popierają konkretne działania na rzecz naszego wspólnego dobra. Przede wszystkim liczymy na dyskusję o rozwiązaniach naszych problemów podczas najbliższych czterech lat. Wspólnie możemy pokazać politykom, że oprócz zdobywania poparcia, warto także słuchać głosu obywateli i obywatelek.

Jeżeli zgadzasz się z naszymi pomysłami i chcesz ich wprowadzenia w życie w Katowicach, podpisz apel!

Sposób dostarczania

Przed wyborami planujemy:
- umawiać się na spotkania z kandydatami, by prowadzić z nimi bezpośrednią dyskusję;
- uczestniczyć w debatach i spotkaniach organizowanych z udziałem kandydatów;
- przekazywać nasze tematy drogą mailową z wyznaczeniem terminu na odpowiedź;
- szczegółowo informować poznaniaków o stosunku kandydatów do przedstawionych im problemów i udzielonych odpowiedziach;
- brak reakcji też będzie dla nas odpowiedzią!

Katowice, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2018-10-15 18:29:04 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-10-12 08:42:28 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-10-11 21:37:36 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-10-11 20:23:35 +0200

Zebrano 10 podpisów