Przejdź do treści głównej

Do: Pan Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania; Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania; Polski Związek Działkowców – Zarząd Okręgu w Poznaniu; Darex Sp. z o.o.

ROD "Bogdanka" Zostaje

Domagamy się:
– ochrony zachodniego klina zieleni, jak i jego otuliny w obecnej lub szerszej formie,
– działań Władz Miasta oraz Zarządu Okręgu Polskiego Związku Działkowców (PZD) w celu zachowania obecnego przeznaczenia terenu Rodzinnego ogrodu działkowego (ROD) „Bogdanka” w obecnym obszarze i niedopuszczenia do zmiany przeznaczenia miejsca,
– od spółki Darex odstąpienia od działań wobec działkowców ROD „Bogdanka”.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Kolejne tereny zieleni znikają z przestrzeni miasta. Szczególnie jest to widoczne w centrum i w śródmieściu, gdzie upalne dni stały się coraz bardziej uciążliwe dla mieszkańców. Dlatego tak ważne jest pozostawienie istniejących dziś terenów zieleni w niezmienionym obszarze.
Tymczasem grupa działkowców zajmujących 13 działek znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Bogdanka” przy ulicy Pułaskiego niebawem otrzyma ultimatum na dobrowolne opuszczenie użytkowanych przez nich ogródków. Zarząd Okręgu PZD planuje oddać nieruchomość spółce Darex, pomimo że Władze Miasta Poznania, zgodnie z wcześniejszymi ich oświadczeniami, przystąpiły do rozmów z roszczeniową spółką i starają się o uznanie własności tego terenu dla Skarbu Państwa. Teren ten już od lat powojennych jest użytkowany jako ogrody działkowe – na wiele lat przed jego sprzedażą przez domniemanych spadkobierców spółce Darex. Obecnie, od roku 2019 teren ogrodów ROD „Bogdanka” jest otwarty dla mieszkańców Poznania – władze miasta dofinansowały budowę pawilonu do wspólnego użytku przez działkowców.
ROD „Bogdanka” graniczy z parkiem Wodziczki i stanowi razem z nim ważną część zachodniego klina zieleni miasta Poznania. Jest integralną częścią najważniejszego systemu środowiska naturalnego naszego miasta. Poznańskie kliny zieleni są jedynym takim założeniem w Europie. To dzięki rzece Warcie i jej dopływom: Bogdance i Cybinie, Poznań jest przecięty krzyżem zieleni. Obecność klinów zieleni wpisana jest w każdym dokumencie planistycznym Poznania, w tym także w projekcie dokumentu „Adaptacja miasta Poznania do zmian klimatycznych”. Poznańskie kliny zieleni są jednym z podstawowych atutów miasta w nadchodzącym kryzysie klimatycznym. Stanowią naturalną ochronę mieszkańców nie tylko spacerujących tutaj w czasie gorących dni, ale także żyjących w pozostałych dzielnicach Poznania.
Kolejne inwestycje zabudowują i przerywają klin w coraz to nowych miejscach. Przykładem tego może być wybudowanie apartamentowców „Zielony Sołacz” po północnej stronie rzeki Bogdanki, które z nazwy „zielony” mają to, że zajęły znajdujący się tam przedtem teren zieleni. Fragment otuliny poznańskiego zachodniego klina zieleni został zniszczony.
Czy Władze Miasta dążą do tego, żeby podobnie wydarzyło się z częścią terenu ROD „Bogdanka”? Czy na tym zależy Zarządowi Okręgu PZD? Czy będzie to początek likwidacji całego ROD „Bogdanka”, który zmniejszy się w ten sposób w znaczący sposób? Czy chcemy, aby park Wodziczki, którego patron był konsultantem naukowym przy badaniu klinów wentylujących, nawadniających i utrzymujących wilgoć w Poznaniu, został zalany betonem ze wszystkich stron?
Podpisani:
Stowarzyszenie Miłośników ROD „Bogdanka”
Organizacja Ekologiczna „Zielona Fala”
Koalicja ZaZieleń Poznań
Stowarzyszenie Prawo do Przyrody
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju
Extinction Rebellion Poznań
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Poznań

Poznań, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2020-06-10 19:57:14 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2020-05-19 20:06:33 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-05-15 17:35:45 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-05-15 15:10:03 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-05-15 14:18:27 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-05-15 13:41:22 +0200

Zebrano 10 podpisów