Przejdź do treści głównej

Do: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sprzeciw wobec powołania Piotra Bernatowicza na stanowisko dyrektora CSW Zamek Ujazdowski

Szanowny Panie Ministrze!

Mając na uwadze dobro polskiej kultury, wzywamy Pana do niepowoływania Piotra Bernatowicza na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz przeprowadzenie przejrzystego postępowania konkursowego, które pozwoliłoby kandydatom przedstawić swoje programy oraz wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest instytucją transdyscyplinarną o międzynarodowej randze, wizytówką polskiej sztuki współczesnej. Pominięcie procedury konkursowej przy wyborze dyrektora, mimo jej umocowania w prawie, jest szczególnie niepokojące w kontekście wcześniejszych decyzji personalnych, które negatywnie odbiły się na ważnych dla kultury instytucjach, takich jak Muzeum Narodowe w Warszawie, Stary Teatr w Krakowie czy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Taki tryb postępowania sugeruje polityczny, a nie merytoryczny charakter decyzji. Uniemożliwia również dyskusję nad programem i wizją rozwoju placówki na kolejne lata.

Prowadzenie tak dużej instytucji jak Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wymaga nie tylko wiedzy merytorycznej, ale i zdolności menadżerskich. Jedną z kluczowych kompetencji zarządzającego jest zmysł dyplomatyczny, a także umiejętność reprezentowania polskiej sztuki na forum międzynarodowym. Piotr Bernatowicz nie może wykazać się odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie, współpracą z zagranicznymi kuratorami ani tworzeniem wystaw za granicą. Nie ma też udokumentowanych kompetencji w prowadzeniu projektów międzynarodowych, budowaniu strategicznych partnerstw z instytucjami zagranicznymi i pozyskiwaniu funduszy. Wszystkie te kwalifikacje powinny być uznane za niezbędne przy wyborze kandydata na tak prestiżowe stanowisko.

Kandydat nie posiada również koniecznych zdolności negocjacyjnych. Jako dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu doprowadził do konfliktu z zespołem merytorycznym oraz do daleko posuniętej alienacji lokalnego środowiska artystycznego. Przeciwko przedłużeniu jego kontraktu wypowiedziało się w otwartym liście wówczas 76 młodych artystów i artystek. Błędnymi decyzjami spowodował obniżenie prestiżu prowadzonej przez siebie instytucji.

Jako dziennikarz i dyrektor instytucji publicznych Piotr Bernatowicz wielokrotnie legitymizował wypowiedzi noszące znamiona mowy nienawiści. W sferze publicznej nie ma miejsca na afisze obrażające jakiekolwiek grupy społeczne czy antykobiece prace (wystawa Strategie buntu, Galeria Arsenał, 2015) bądź piosenki pełne antysemickich stereotypów (audycja Arsenał Kultury, Radio Poznań, 2017). Przewidywaną konsekwencją dla instytucji pozwalającej na takie komunikaty jest odpływ krajowej i zagranicznej publiczności, a nawet bojkot.

Nasz sprzeciw budzi zatem zarówno tryb powołania dyrektora, jak i osoba kandydata. Jako przedstawiciele i przedstawicielki środowisk artystycznych, odbiorcy i odbiorczynie sztuki współczesnej, obywatele i obywatelki wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o pozakonkursowym powołaniu Piotra Bernatowicza na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

podpisy złożyli m.in.

Olga Tokarczuk, pisarka, laureatka Nagrody Nobla
Krystian Lupa, reżyser teatralny
prof. Mirosław Bałka, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Andrzej Stasiuk, pisarz, laureat Nagrody Nike
Agnieszka Holland, reżyserka
Paweł Pawlikowski, reżyser, laureat Oscara
Krystyna Janda, aktorka
Paweł Mykietyn, kompozytor
Krzysztof Warlikowski, reżyser teatralny
Dorota Masłowska, pisarka, laureatka Nagrody Nike
Maja Ostaszewska, aktorka
Jolanta Krukowska, artystka, członkini Akademii Ruchu
Wilhelm Sasnal, artysta
Artur Żmijewski, artysta
prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Krystyna Duniec, Instytut Sztuki PAN
prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, kulturoznawca, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Wojciech Dudzik, kulturoznawca, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Marta Kosińska, prof. UAM, Zakład Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną, Instytut Kulturoznawstwa, UAM
dr hab. Rafał Jakubowicz, prof. UAP, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
dr hab. Tomasz Plata, prof. AT, Zastępca Dyrektora Teatru Studio, Prorektor Akademii Teatralnej w Warszawie
dr hab. Katarzyna Krakowiak, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr hab. Iwona Kurz, dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Piotr Morawski, kulturoznawca, adiunkt, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Kacper Pobłocki, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Iza Kowalczyk, historyczka sztuki, kuratorka
dr hab. Agata Skórzyńska, prof. UAM, Instytut Kulturoznawstwa, Poznań
dr hab. Joanna Krakowska, prof. Instytutu Sztuki PAN
dr hab. Małgorzata Gurowska, prof. ASP, artystka, wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
dr hab. Paweł Mościcki, prof. Instytutu Badań Literackich PAN
dr Katarzyna Kasia, kierowniczka Katedry Teorii Kultury, prodziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
dr Zofia Dworakowska, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
dr Agata Araszkiewicz, historyczka literatury, krytyczka sztuki
dr Łukasz Ronduda, wykładowca, kurator Pawilonu Polskiego na 58 Biennale w Wenecji
dr Magdalena Radomska, Instytut Historii Sztuki UAM
dr Weronika Kobylińska-Bunsch, Instytut Historii Sztuki UW
dr Kuba Szreder, kurator, wykładowca, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Nowe informacje

2019-10-31 23:28:01 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2019-10-31 17:36:49 +0100

Zebrano 500 podpisów

2019-10-31 14:54:21 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-10-31 14:32:43 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-10-31 14:23:03 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-10-31 14:13:33 +0100

Zebrano 10 podpisów