Przejdź do treści głównej

Do: Kandydaci i kandydatki do władz samorządowych Katowic

STOP betonowaniu Muchowca

21 września z upoważnienia prezydenta Katowic została wydana decyzja środowiskowa na budowę 6 budynków Aparthotelu (ponad 100 apartamentów, podziemne i naziemne parkingi) na terenie Parku Leśnego Muchowiec. Zezwala na to uchwalony dwa lata temu plan zagospodarowania przestrzeni dopuszczający, by 49% inwestycji stanowiły usługi hotelowe i gastronomiczne. Trzy i pół roku temu, gdy jako społeczność fejsbukowa „Nie dla biurowców na Muchowcu” protestowaliśmy przeciw budowie tych biurowców, dostaliśmy zapewnienie, że więcej takich inwestycji już na Muchowcu już nie będzie.

Gdybyśmy, w zeszłym tygodniu, nie odkryli i nie ujawnili tej decyzji środowiskowej uprawomocniłaby się ona i rozpoczęto by starania o pozwolenie na budowę. Byłoby już pozamiatane. Prezydent znów zapewnia, że będzie bronił tego Parku, ale już nie wierzymy na słowo. Tym bardziej, że następna sesja Rady Miasta będzie już po wyborach. Dlatego chcemy od kandydatów deklaracji konkretnych działań na piśmie.

"Jako mieszkańcy Katowic i osoby korzystające z parku leśnego Muchowiec domagamy się, by cały ten kompleks był objęty szczególną pieczą zmierzającą do zachowania w maksymalnym stopniu jego charakteru miejsca wypoczynku, rekreacji i obszaru, którego ekosystem nie jest zakłócany zbędnymi inwestycjami i ingerencjami. Jako że przez cały okres po 89 roku nie udało się stworzyć żadnego znaczącego nowego obszaru zielonego na terenie Katowic, a istniejące ulegają stałemu uszczupleniu ze względu na inwestycje uważamy, że utrzymanie ich funkcji jako 'zielonych płuc miasta' jest bezcenne i priorytetowe. Wobec tego wzywamy wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta Katowic do podpisania się pod zobowiązaniem dotyczącym działań na rzecz ochrony Muchowca i Doliny 3 Stawów:

1. Zapewnienia, że nie zezwoli (nie wystąpi do odpowiedniego ministra) o zgodę o zmianę gruntów leśnych na nieleśne w związku przebiegiem sieci wodociągowej lub jakiejkolwiek innej przez tereny parku leśnego na Muchowcu, jeśli wiązałoby się to z koniecznością wycinki drzew.

2. Nie wyda zgody na przekształcenie jakiejkolwiek z działek znajdujących się na terenie Muchowca na budowlaną, jeśli do tej pory nie uzyskała już takiego statusu.

3. O wszelkich zmianach związanych z Parkiem Leśnym Muchowiec i Doliną 3 Stawów, które ingerują w ekosystem (plany, inicjatywy i decyzje własne oraz podległego sobie urzędu) będzie podawał do publicznej wiadomości nie tylko w BIP i poprzez wywieszenie ogłoszeń w miejscach standardowych (urząd, miejsce inwestycji), lecz także poprzez mailowe poinformowanie organizacji zajmujących się sprawami miasta i środowiska naturalnego.

4. Honorem ręczy, że osobiście będzie pilnować, by powstające na Muchowcu/Dolinie 3 Stawów inwestycje nie były kreatywnym obejściem istniejących zapisów aktualnego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni.

5. Doprowadzi do wykreślenia ze Studium zagospodarowania przestrzennego połączenia ul.Francuskiej z ul. 73 Pułku Piechoty, a zanim to się stanie nie wyda żadnej decyzji, która by umożliwiła to połączenie (lub nie zaniecha żadnej, która by to uniemożliwiła).

6. W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Muchowca doprowadzi wszelkimi możliwymi metodami, by zmienić treść zapisów dla strefy US, a proporcję terenu rekreacyjnego (51%) do zabudowy towarzyszącej (49%) ustalić na poziomie nie wyższym niż odpowiednio 75% do 25% przy czym 25% zabudowy ma mieć charakter uzupełniający i wyłącznie towarzyszący funkcji rekreacyjnej i sportowej, bez możliwości lokalizowania obiektów handlowych.

7. Doprowadzi wszelkimi możliwymi działaniami do zmiany w Studium ZP statusu terenu przy zbiegu ulic Francuskiej i Trzech Stawów z „obszary zieleni urządzonej w zespołach zabudowy mieszkaniowej i usługowej” na „obszary zieleni urządzonej towarzyszącej obiektom usług społecznych”.

8. Obiecuje dołożyć wszelkich starań, by w Studium zagospodarowania przestrzeni tereny leśne między Lotniskiem a nasypem kolejowym zyskały status Zu1, a pozostałe tereny zalesione Muchowca nie wyższy niż Zu2. A do tego czasu nie wyda żadnych decyzji, które niwelowałyby cel tej zmiany.

9. Obiecuje doprowadzić do wykreślenia Muchowca I D3S ze Studium jako obszaru wymagającego rehabilitacji.

10. Wszelkimi możliwymi sposobami będzie przeciwdziałał wykorzystaniu terenu Parku Leśnego Muchowiec i D3S jako obszaru inwestycyjnego dla Specustawy mieszkaniowej i będzie w tym zakresie współpracował ze społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi podmiotami oraz poinformuje mailowo organizacje o zaistnieniu takiego zagrożenia .

11. Nie dopuści do przekazania jakichkolwiek terenów Parku Leśnego Muchowiec i D3S pod tworzenie obiektów sakralnych.

Jeśli działaniem lub zaniechaniem doprowadzę do złamania postanowień tej umowy zgadzam się by Strona Społeczna tej umowy załadowała mnie na taczkę i wrzuciła do Rawy w najbrudniejszym miejscu, któremu to wydarzeniu może towarzyszyć prześmiewczy korowód.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Katowice znajdują się w pierwszej pięćdziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast, w rejonie wysoko zurbanizowanym i każdy kawałek naturalnego środowiska jest wyjątkowo cennym i potrzebnym miejscem relaksu i wypoczynku. Teren Muchowca to również 'zielone płuca miasta' i wszelkie projekty budowlane czy rozwoju infrastruktury drogowej zakłócą nieodwracalnie jego niepowtarzalny charakter. Mamy prawo do zachowania tego parku w jego obecnej formie.

Katowice, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2018-10-16 18:52:50 +0200

Zebrano 500 podpisów

2018-10-15 12:40:43 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-10-15 12:09:10 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-10-15 11:53:28 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-10-15 11:47:04 +0200

Zebrano 10 podpisów