Przejdź do treści głównej

Do: Burmistrz miasta Skoczowa oraz szef Garbarni Skotan!

Stop zatruwaniu środowiska przez skoczowską garbarnię: stop zanieczyszczaniu wody, powietrza i nas!

Do: Szanowny Pan Burmistrz Skoczowa,
oraz
Pan Prezes firmy Skotan

Oczekujemy rozpoczęcia szybkich i skutecznych działań na rzecz zaprzestania zanieczyszczania rzeki Wisły przez ścieki z garbarni.

Nie zgadzamy się na dalsze zanieczyszczanie środowiska. Nie zgadzamy się na niszczenie naszego zdrowia i naszej okolicy! Protestujemy także (w kontekście spływających do rzeki Wisły ścieków) przeciwko niszczeniu całej naszej Ziemi!

Tyle mówi się o konieczności ochrony środowiska, a śmierdzące ścieki nadal w 21 wieku spływają do rzeki Wisły i to zwykle w porach, kiedy kontrole nie są przeprowadzane. Fetor jaki niesie się w okolicy centrum miasta, jest nie do zniesienia!!! Nie zgadzamy się na dalsze trucie nas i zanieczyszczanie naszej okolicy.

Panowie jesteście od lat odpowiedzialni za podjęcie działań zapobiegawczych w celu rozwiązania śmierdzącego tematu! To wasza odpowiedzialność: burmistrza za miasto, prezesa za firmę, a obu panów za zdrowe środowisko. Śmierdzący temat trwa nierozwiązany od lat! Jak długo jeszcze? Nie ma na to zgody. My, mieszkańcy będziemy śledzić Wasze działania!

W oczekiwaniu na pilne i finalne rozwiązanie tego wstydliwego dla miasta tematu pozostaję z poważaniem - w imieniu swoim i mieszkańców tu podpisanych,
Beata Branc-Gorgosz

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Ilu z nas choruje na alergie? Ilu z nas ma dosyć uciążliwego fetoru dokoła domu? Jak długo jeszcze woda i powietrze będzie zanieczyszczane, najprawdopodobniej przez Garbarnię w Skoczowie? W 21 wieku mamy jako ludzie myślący co najmniej moralny nakaz dbania o Ziemię! Jak można bagatelizować taki stan? Tyle razy jako radna poruszałam temat. A my nadal udajemy, że nie śmierdzi , że nie ma ścieków, że nikt nie widzi i nie czuje? Dostępne są dane, świadczące o wzroście zachorowań na nowotwory i alergie w naszym mieście.

Możemy i musimy to zmienić. Wspólnie. Nie może być zgody na trucie środowiska, którego jesteśmy częścią. W żadnej postaci! Tu chodzi o nasze zdrowie, o nasze życie! Oczekujemy na pilne i skuteczne rozwiązania w tym zakresie!

Skoczów, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2019-02-18 21:04:16 +0100

W ubiegłym tygodniu poszłam na obrady komisji infrastruktury prosić o wsparcie apelu, oraz do burmistrza o pomoc w załatwieniu "śmierdzącej sprawy". W komisji uczestniczyło 15 radnych (na 21). W zasadzie prawie wszyscy, poza panią radną Teresą Papkalą ze zrozumieniem przyjęli nasz apel. Pan Maciej Bieniek słusznie zauważył, że jeśli nie będzie możliwości polubownego i skutecznego zrealizowania naszego apelu (smród, ścieki, etc. od lat!), to trzeba będzie nagłośnić to szerokim echem w mediach krajowych. Jest więc nadzieja, że na najbliższej sesji rady miejskiej (w środę, od godz.15) temat będzie analizowany przez burmistrza (zaniosłam w piątek do urzędu apel wraz z podpisami). Chcę wierzyć, że jako szef naszego miasta też nas poprze. Zobaczymy.

2019-02-13 10:42:27 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-02-08 23:01:23 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-02-07 18:50:54 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-02-07 13:52:40 +0100

Zebrano 10 podpisów