Przejdź do treści głównej

Do: Władze Miasta Ciechanów

Zachowanie krubińskich mokradeł w Ciechanowie, ważnych dla retencji, bioróżnorodności i klimatu

Apelujemy o zachowanie krubińskich mokradeł w stanie niezmienionym jako jednej z ostatnich enklaw dzikiej przyrody i gwaranta stabilnych stosunków wodnych w okolicy. Nie zgadzamy się, aby w miejscu służącym rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców powstało kolejne blokowisko, jakich w Ciechanowie jest już coraz więcej. Zachowajmy unikatowy charakter Krubina jako miejsca kontaktu z przyrodą i wytchnienia od zgiełku miasta dla WSZYSTKICH! Nie chcemy stracić płuc Ciechanowa.

Zdajemy sobie sprawę, że zgoda na inwestycję planowaną na terenie o unikatowym charakterze może stanowić wstęp do nieograniczonego zabudowywania okolic kąpieliska, bez względu na koszty poniesione przez środowisko, a tym samym przez mieszkańców. Nie o takie miejsce relaksu nam chodzi! Stanowczo sprzeciwiamy się wykorzystaniu na cele budownictwa terenu o znaczeniu klimatotwórczym i retencyjnym, kluczowym dla bioróżnorodności gatunkowej, o której obecnie dużo się dyskutuje w środowiskach naukowych na całym świecie.

Dlatego apelujemy o:

  1. Opracowanie i wdrożenie planu ochrony krubińskich mokradeł, który będzie uwzględniał ich znaczenie ekologiczne i przyrodnicze. Plan ten powinien obejmować działania mające na celu minimalizację wpływu działalności człowieka na ten obszar oraz zapewnienie jego długotrwałej ochrony.
  2. Wprowadzenie edukacyjnych programów ekologicznych skierowanych do mieszkańców Ciechanowa, mających na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia mokradeł i potrzeby ich ochrony. Programy te mogą obejmować warsztaty, prelekcje oraz kampanie informacyjne.
  3. Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz ekspertami w dziedzinie ochrony przyrody, aby opracować i realizować skuteczne strategie ochrony mokradeł.
  4. Monitoring stanu mokradeł oraz regularne raportowanie wyników badań, aby na bieżąco kontrolować stan tego cennego ekosystemu i w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.
  5. Zabezpieczenie funduszy na działania ochronne, zarówno z budżetu miasta, jak i poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich.

Zachowanie krubińskich mokradeł to inwestycja w przyszłość naszego miasta i jego mieszkańców. Ochrona przyrody jest naszym prawem a Waszym (Władze Miasta) obowiązkiem, a podjęcie odpowiednich działań teraz, zapewni nam wszystkim lepszą jakość życia i zrównoważony rozwój na przyszłość. 

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Jesteśmy świadomi, że mokradła są niedoceniane i postrzegane jako tereny mało atrakcyjne, ponieważ większość społeczeństwa nie zna korzyści z nich płynących i nie rozumie ich znaczenia. Chcemy to zmienić! Bez mokradeł nie jesteśmy w stanie utrzymać neutralności klimatycznej ani właściwego poziomu nawodnienia dla rolnictwa. Apelujemy o wsparcie naszych działań na rzecz propagowania walorów mokradeł. Chcemy być dumni z tego, że w naszym mieście ochrona środowiska jest realna, rzeczywista i skupia się na fundamentalnych celach niezbędnych do zachowania dobrostanu przyrody.

Nie chcemy, aby przyroda była wykorzystywana przedmiotowo, a przepisy mające służyć jej ochronie były podstawą do działań przeciwnych, to jest degradacji najcenniejszych dla przyrody i klimatu terenów.


Liczymy na Państwa zrozumienie i wsparcie w tej niezwykle ważnej sprawie.
https://www.facebook.com/profile.php?id=61557033492777
06-400 Ciechanów, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2024-06-09 09:11:17 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2024-06-03 14:41:44 +0200

Zebrano 500 podpisów

2024-05-30 22:50:16 +0200

Zebrano 100 podpisów

2024-05-30 21:26:38 +0200

Zebrano 50 podpisów

2024-05-30 21:01:36 +0200

Zebrano 25 podpisów

2024-05-30 20:42:56 +0200

Zebrano 10 podpisów