Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent RP, Premier RP, Posłowie Sejmu RP, Marszałek Sejmu RP

Zakaz trzymania psów i innych zwierząt na łańcuchach

Apelujemy o wprowadzenie zakazu trzymania psów i innych zwierząt na łańcuchach.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Pomimo wielu obietnic i projektów, ustawa, która miała ten zakaz wprowadzić została „zamrożona". Jest to ważny temat i poważny problem, który powinien zostać rozwiązany w jak najszybszym czasie. Niekontrolowane, długotrwałe trzymanie zwierząt na łańcuchach lub przywiązanych do przedmiotów uniemożliwiających im poruszanie i przemieszczanie ma m.in. tragiczny wpływ w przypadkach, kiedy zwierzęta są zaniedbywane. Uniemożliwia im to samodzielne próby zdobycia wody i pożywienia, a także znalezienie schronienia. Naraża je to tym samym na cierpienie, a niejednokrotnie na śmierć.

Nowe informacje

2019-06-08 20:50:47 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2019-05-20 07:30:47 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2019-05-19 15:58:03 +0200

Zebrano 500 podpisów

2019-05-18 18:55:03 +0200

Zebrano 100 podpisów

2019-05-18 16:05:09 +0200

Zebrano 50 podpisów

2019-05-18 15:06:15 +0200

Zebrano 25 podpisów

2019-05-18 14:33:40 +0200

Zebrano 10 podpisów