Przejdź do treści głównej

Do: Samorządy Województwa Pomorskiego

Apel o niezmniejszanie budżetów na działania realizowane przez NGO w 2021 r.

Choć wszyscy mamy nadzieję, że nie dojdzie do ponownego "lockdownu", to na pewno skutki pandemii będą odczuwalne przez długi czas. Wiemy, że samorządy w całej Polsce starają się jak najlepiej zarządzać kryzysem, którego pełny wymiar dopiero poznamy. To wyzwanie i próba dla naszych wspólnot. Doświadczenie pandemii w nierówny sposób dotknęło różne grupy zawodowe. Niektóre z nich zostały objęte systemowymi osłonami, zadbano w mniejszym lub większym stopniu o sektor I (administracja publiczna, sfera budżetowa) i sektor II (biznes). Systemowej osłony nie doczekał się jeszcze sektor III (organizacje pozarządowe).

III sektor jest integralnym składnikiem społeczeństwa i kryterium samorządności, której 30-lecie świętujemy. Bez tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek, setek aktywistek i aktywistów, ekspertów i ekspertek oraz organizacji działających bez mała we wszystkich obszarach aktywności nasza, pomorska społeczność byłaby nie tylko uboższa, ale nie mogłaby funkcjonować w duchu zrównoważonego rozwoju i demokracji partycypacyjnej. Przekonała nas o tym dobitnie pandemia – bez niezliczonej liczby działań obywatelskich nie przeszlibyśmy pierwszej fali tak solidarnie i straty byłyby dużo większe.

Nakłady na rozwój społeczeństwa obywatelskiego są niewystarczające, co prowadzi do osłabienia III sektora oraz idei społeczeństwa otwartego. Wiemy, że samorządy kierują się własnymi priorytetami i postulat zwiększenia środków na działania realizowane przez organizacje pozarządowe i aktywistów, szczególnie w małych ośrodkach, jest trudny do realizacji w najbliższym czasie. Dlatego apelujemy o niezmniejszanie środków na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2021.

W najbliższym czasie samorządy będą tworzyć pierwsze przymiarki do przyszłorocznego budżetu. Mamy nadzieję, że w pierwszych, jak i ostatecznej wersji budżetu nasz apel zostanie uwzględniony.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Wiele ważnych działań podejmowanych w naszym otoczeniu realizowanych jest dzięki zaangażowaniu zorganizowanych obywateli i obywatelek. Zajęcia sportowe, kulturalne, edukacyjne, wsparcie osób w potrzebie... Miliony ludzi w sposób bezpośrednio lub pośredni korzystają z dóbr wytworzonych przez organizacje pozarządowe. Dla wielu jest to wsparcie zasadnicze, dzięki któremu mogą godnie żyć. Nie możemy pozwolić, aby działalność została zubożona lub uniemożliwiona. Dlatego prosimy osoby tworzące organizacje formalne i nieformalne, wolontariuszki i wolontariuszy oraz osoby korzystające z działalności NGO o wsparcie apelu solidarnościowego, który zostanie wysłany do samorządowców naszego województwa. Chcemy w ten sposób wesprzeć ich w podejmowaniu decyzji słusznych z punktu widzenia pomorskiej społeczności.

Sposób dostarczania

Podpisy przekażemy samorządowcom z terenu województwa pomorskiego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pomorskie, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2021-09-11 09:33:40 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-07-25 11:29:58 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-07-24 16:31:59 +0200

Zebrano 10 podpisów