Przejdź do treści głównej

Do: Do władz Rzeczpospolitej Polskiej

Dla miliona dzieci bez alimentów

My, niżej podpisani, obywatele i obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej, domagamy się pilnych i zdecydowanych działań na rzecz poprawy sytuacji dzieci bez alimentów.

📣 Teraz mamy sytuację krytyczną: ponad MILION DZIECI nie otrzymuje zasądzonych im prawomocnie alimentów! Dzieci te są narażone na ubóstwo, niedożywienie, ograniczony dostęp do opieki medycznej, edukacji i problemy emocjonalne.

Niealimentacja jest poważnym naruszeniem praw dziecka, przemocą ekonomiczną i ogromnym problem społecznym.

Dlatego domagamy się:

➡️ Podniesienia świadomości społecznej na temat skali i skutków niealimentacji w Polsce

➡️ Wprowadzenia i przestrzegania przepisów prawnych, które skutecznie zabezpieczają dzieci przed przemocą ekonomiczną

➡️ Wsparcia finansowego i psychologicznego dzieci w kryzysie niealimentacji

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Według szacunków problem niealimentacji może dotyczyć co 10 dziecka w Polsce.

👉 Co dla dziecka może oznaczać niealimentacja?

🔴 Ubóstwo

Dzieci bez alimentów są bardziej narażona na ubóstwo. Mogą nie mieć zapewnionych podstawowych potrzeb, takich jak wyżywienie, ubranie, mieszkanie czy opieka medyczna.

🔴 Niedożywienie

Dzieci bez alimentów są bardziej narażone na niedożywianie. Mogą nie otrzymywać wystarczającej ilości składników odżywczych, co prowadzi do problemów zdrowotnych.

🔴 Ograniczony dostęp do opieki medycznej

Dzieci bez alimentów mają ograniczony dostęp do opieki medycznej. Ich opiekunowie mogą mieć problem z opłaceniem wizyt u lekarza czy zakupem leków.

🔴 Ograniczony dostęp do edukacji i rozwoju zainteresowań

Dzieci bez alimentów są bardziej narażone na porzucenie szkoły i wykluczenie społeczne. Ich opiekunowie mogą mieć problem z opłaceniem materiałów niezbędnych do nauki i funkcjonowania w szkole, a także rozwoju zainteresowań dziecka.

🔴 Cierpienie psychicznie

Dzieci bez alimentów mogą odczuwać odrzucenie i zaniedbanie ze strony rodzica, który nie łoży na ich utrzymanie. Mogą być też emocjonalnie zaniedbane przez głównego opiekuna, który zmuszony jest do podejmowania dodatkowej pracy, a przez to nieobecności w domu. Skutkiem niealimentcji może być depresja dziecka i różnego typu uzależnienia.

👉 Co dla społeczeństwa oznacza niealimentacja?

🔴 Koszt dla budżetu państwa

Rodzice, którzy nie płacą alimentów to obciążenie dla budżetu państwa. Wszyscy finansujemy Fundusz Alimentacyjny, tym samym pracujemy na rzecz rodziców, którzy nie utrzymują własnych dzieci.

🔴 Koszt dla gospodarki

Rodzice, którzy unikają płacenia alimentów często pracują "na czarno", tym samym przyczyniają się do uszczuplenia dochodów budżetu państwa. Dzieci bez alimentów mają większe trudności w osiąganiu sukcesu zawodowego, co ma negatywny wpływ na rozwój gospodarczy kraju.

👨‍👩‍👦 Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, ma ono prawo do utrzymania i opieki ze strony swoich rodziców. Niestety w Polsce ponad 1/4 Polaków usprawiedliwia niepłacenie alimentów! Nie możemy dłużej tolerować tej sytuacji!

✍️ Twój podpis pod petycją to głos w obronie praw dzieci.

✍️ Twój podpis pod petycją to również krok do bardziej stabilnego i zrównoważonego rozwoju Polski.

Podpisz petycję już dziś!

#DlaMilionaDzieci #NieobojętniNaAlimenty #AlimentumZnaczyPokarm

Więcej na temat problemu niealimentacji w Polsce:
https://media.big.pl/informacje-prasowe/825884/rekordowe-dlugi-alimentacyjne-w-prezencie-na-swieta

https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/dlugi-alimentacyjne-nowe-dane-big-infomonitor-st7548208

https://www.rp.pl/finanse/art38199901-polski-wstyd-oszalamiajaca-liczba-dzieci-czeka-na-alimenty

https://www.infor.pl/prawo/alimenty/egzekucja-alimentow/6306436,czy-mozna-usprawiedliwic-postawe-gdy-ktos-nie-placi-alimentow-oto-na.html

Sposób dostarczania

Do
⚪️ Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
⚪️ Marszałkini Senatu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej,
⚪️ Marszałka Sejmu RP Szymona Hołowni,
⚪️ Premiera RP Donalda Tuska,
⚪️ Ministry ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
⚪️ Ministry ds. Równości Katarzyny Kotuli
⚪️ Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara,
⚪️ Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horna-Cieślak

Links

Nowe informacje

2024-02-13 09:19:54 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2024-02-08 12:40:40 +0100

Zebrano 500 podpisów

2024-01-02 12:16:37 +0100

Zebrano 100 podpisów

2023-12-31 17:58:03 +0100

Zebrano 50 podpisów

2023-12-31 16:06:42 +0100

Zebrano 25 podpisów

2023-12-31 14:31:07 +0100

Zebrano 10 podpisów