Przejdź do treści głównej

Do: Młodzież aktywnie działająca w social mediach, społeczności szkolne, przedstawiciele organizacji pozarządowych

Młodzież przeciwko HiT

Niniejszą petycją pragniemy wyrazić naszą dezaprobatę w stosunku do planowanego wprowadzenia przedmiotu Historia i Teraźniejszość w szkołach ponadpodstawowych oraz homofobicznych i krzywdzących treści, znajdujących się w podręczniku autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Tym samym sprzeciwiamy się indoktrynacji polskiej młodzieży w szkołach i promujemy odpolitycznienie polskiej edukacji.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Szkoła – na przestrzeni lat – przyczynia się do kształtowania indywidualnego systemu wartości, kształtuje nasz światopogląd i wpływa na dorosłe życie. Nie możemy pozwolić na jej upolitycznienie i trwałe wprowadzenie indoktrynacji.

Nowe informacje

2022-08-12 20:08:42 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-06-27 11:23:24 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-06-21 20:27:56 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-06-21 20:16:04 +0200

Zebrano 10 podpisów