Przejdź do treści głównej

Do: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek

Nie dla nowej kopalni w Rybniku

Ta kampania została zakończona.

Apelujemy do Pana Wojewody o uznanie uchwały nr 361/XXI/2020 z 23.04.2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej jako zgodnej z prawem. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez radnych wszystkich opcji i zgodnie z wolą i w interesie przeważającej części mieszkańców miasta. Wprowadzone przez Radę Miasta zmiany w planie mają uniemożliwić powstanie nowej kopalni węgla i ochronić mieszkańców i mieszkanki Rybnika przed katastrofą ekologiczną, gospodarczą i społeczną. Przeciwko nowej kopalni wypowiedzieli się jednogłośnie radni w uchwale z dnia 23 maja 2019 r. We wszystkich sondażach przeciwnicy kopalni stanowią ponad 70% respondentów.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Uważamy, że uchwała jest zgodna z prawem oraz chroni interesy miasta i jego mieszkańców, a ponadto wpisuje się w strategię rozwoju całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Wyjaśnienie wskazanych we wszczętym postępowaniu wątpliwości zostało przekazane przez Urząd Miasta Rybnika do Wojewody, będzie także przesłana dodatkowa opinia prawna w tej sprawie przygotowana przez organizację reprezentującą interes mieszkańców.
Apelujemy do Pana o umorzenie postępowania nadzorczego i wysłuchanie woli Rady Miasta i jego społeczności.

Sposób dostarczania

Wysyłka mailowa na adres [email protected]

Rybnik, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2020-05-28 17:27:57 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-05-27 14:48:15 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-05-27 14:02:21 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-05-27 13:32:59 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-05-27 13:13:11 +0200

Zebrano 10 podpisów