Przejdź do treści głównej

Do: Burmistrz Miasta Bielawa

NIE dla toru kolarskiego i hotelu na Łysej Górze w Bielawie

Możemy razem solidarnie zadziałać i wpłynąć na zmianę decyzji władz miasta.

W 2022 roku bielawski samorząd zaproponował budowę na znajdującym się w Bielawie masywie Łysej Góry (Łysajka, Kłobucznik, 364m n.p.m.) kontrowersyjnego toru treningowo-wyścigowego dla kolarstwa szosowego wraz z hotelem, który miałby znajdować się u jej podnóża. W 2023 roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zdecydował, że projekt zostanie zrealizowany, co spowoduje powstanie toru i hotelu na wyżej wspomnianym wzniesieniu. [1]

Zwracamy się z apelem do Burmistrza Miasta Bielawa, aby zrezygnować z realizacji inwestycji, którą jest budowa toru treningowo-wyścigowego i hotelu w obrębie Łysej Góry w Bielawie.

W naszym odczuciu, inwestycja ta wpłynie negatywnie na nas, mieszkańców Bielawy, z powodu ograniczenia dostępu do Łysej Góry. Tor ma być zamknięty i nie są podane do wiadomości publicznej zasady korzystania z niego. Obawiamy się, że część mieszkańców zostanie wykluczona z możliwości korzystania z Łysej Góry jako terenu rekreacyjnego. Problem wykluczenia dotyczyłby nie tylko obecnych Bielawian, ale również przyszłych pokoleń, które będą tu zamieszkiwały. [2]

Jesteśmy zmartwieni, że inwestycja ta będzie miała negatywne konsekwencje dla krajobrazu Gminy Bielawa oraz łąkowego ekosystemu Łysej Góry, a także dla gatunków tam obecnych, w tym gatunków chronionych. Uważamy, że realizacja tego projektu jest sprzeczna z założeniami o zrównoważonym rozwoju i idei Modelowego Miasta Ekologicznego, na jakie promuje się Bielawa.

Z tego powodu zwracamy się z prośbą do Burmistrza, aby zaniechać budowy toru kolarskiego i hotelu w obrębie Łysej Góry.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Poniżej prezentujemy listę powodów, dla których sprzeciwiamy się budowie na Łysej Górze toru treningowo-wyścigowego dla kolarstwa szosowego oraz hotelu u jej podnóża.

1. Inwestycja ta pozbawi mieszkańców Gminy Bielawa terenu rekreacyjnego, na którym odpoczywają w różnorodny sposób.

2. Zrealizowanie inwestycji może przyczynić się do dyskryminacji w korzystaniu ze wzgórza w stosunku do osób niebędących kolarzami lub rowerzystami, ponieważ nie są określone warunki korzystania z toru.

3. Projekt toru i hotelu w obrębie Łysej Góry spotkał się z niechęcią części Bielawian, którzy nie mieli możliwości zadecydowania w tej sprawie.

4. Powstanie toru z dużym prawdopodobieństwem przyczyni się do zniszczenia krajobrazu Gminy Bielawa i Przedgórza Sudeckiego.

5. Powstanie hotelu częściowo zasłaniającego widok na okolicę Łysej Góry najprawdopodobniej przyczyni się do zniszczenia krajobrazu Miasta Bielawa.

6. Na terenie i w okolicy Gminy Bielawa istnieje wiele miejsc i obiektów umożliwiających uprawianie kolarstwa, w tym kolarstwa szosowego. Istnieje co najmniej 14 dobrych tras na rower szosowy, obecna jest strefa MTB Sudety (obejmuje łącznie 497 km, jest największym takim kompleksem w Polsce). Obecne są: skatepark, pumptrack, Dolnośląskie Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, liczne ścieżki rowerowe (jedna z nich przebiega przez obwodnicę Bielawy w ścisłym otoczeniu Łysej Góry). Z powodu powyższych nie identyfikujemy potrzeby utworzenia na Łysej Górze toru kolarskiego. [3] [4] [5]

7. Na terenie Łysej Góry istnieje (lub istniała) ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Łysa Góra”, która prawdopodobnie zostanie zlikwidowana (lub została zlikwidowana) na rzecz powstania toru treningowo-wyścigowego i hotelu. Nie możemy określić, czy ścieżka jest tam wciąż obecna, ponieważ tablica informacyjna, która znajdowała się przy terenie parkingowym, została zdjęta lub zdewastowana (stan na dzień 12.09.2023). [6] [7] [8]

8. Uważamy, że inwestycja ta spowoduje zniszczenie bioróżnorodności i ekosystemu łąkowego Łysej Góry.

9. W naszej opinii budowa i powstanie toru oraz hotelu na terenie Łysej Góry przyczyni się do wymierania gatunków objętych ochroną, w tym zagrożonych wyginięciem. Chodzi o dziewięćsił bezłodygowy, pszczołowate owady zapylające, m.in. trzmiele oraz nietoperze. [9] [10] [11] [12] [13]

10. Według nas Miasto Bielawa powinno realizować założenia Modelowego Miasta Ekologicznego, na jakie się promuje. Powinno działać w sposób, który służy przyrodzie, zamiast podejmując się inwestycji, która może jej zagrażać.

11. Jesteśmy zdania, że realizacja tego projektu stoi w sprzeczności ze Strategią Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022-2030, gdzie istnieją zapisy o zmniejszeniu presji inwestycyjnej na obszary szczególnie cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, utrzymaniu istniejących walorów krajobrazowych, a także o tworzeniu miejsc wypoczynku z poszanowaniem otoczenia naturalnego. [14]

12. Projekt toru jest według nas sprzeczny z unijną polityką ochrony środowiska do 2030 roku opublikowaną przez Parlament Europejski, gdzie obecne są następujące postanowienia: „ochrona, zachowanie i przywracanie różnorodności biologicznej oraz zatrzymanie i odwrócenie jej utraty”, „zmniejszenie presji na środowisko i klimat związanej z produkcją i konsumpcją”. [15]

Pragniemy także podkreślić, że jesteśmy zainteresowani sprawą, czyją własnością byłby hotel, który miałby powstać u podnóża Łysej Góry – prosimy o wyjaśnienie, czy byłby on własnością Miasta Bielawa, czy innej osoby prawnej lub fizycznej.

Jako autorka tej petycji, chciałabym na koniec zaznaczyć, że sprawa ta jest dla mnie niezwykle istotna, ponieważ Łysa Góra (Łysajka) jest moim ulubionym wzgórzem w Bielawie, na którym można spędzać wolny czas w otoczeniu natury. Według mnie jest ona najlepszym punktem widokowym na Bielawę i Kotlinę Dzierżoniowską. Jestem przekonana, że wielu z nas, Bielawian, ma tak samo jak ja sentyment do Łysej Góry (Łysajki) i ma z nią związane pozytywne wspomnienia. Niestety osobiście obawiam się, że powstanie na niej toru dla kolarstwa szosowego wraz z hotelem może na zawsze wykluczyć mnie i inne osoby z korzystania z tego wzniesienia, ponieważ nie jeździmy na rowerze.

My, Mieszkańcy Bielawy i Sympatycy Miasta Bielawa, zgłaszamy nasz sprzeciw wobec inwestycji, którą jest budowa i powstanie toru treningowo-wyścigowego dla kolarstwa szosowego oraz hotelu na terenie Łysej Góry. Zwracamy się z prośbą do Burmistrza Miasta Bielawa, aby zrezygnować z realizacji tego projektu i zaniechać jego budowy.

Przypisy:

[1] Urząd Miejski w Bielawie. (7.11.2022). Na bielawskiej Łysej Górze powstanie tor treningowo – wyścigowy dla kolarstwa szosowego. (Dostęp 8.09.2023)
[2] Telewizja Sudecka. (7.03.2023). Jest już koncepcja toru treningowo – wyścigowego dla kolarstwa szosowego na bielawskiej Łysej Górze. (Dostęp 8.09.2023)
[3] Komoot. Trasy na rower szosowy wokół Bielawy. (Dostęp 12.09.2023)
[4] Urząd Miejski w Bielawie. Strefa MTB Sudety (Dostęp 12.09.2023)
[5] Dolny Śląsk Travel. Strefa MTB Sudety. (Dostęp 12.09.2023)
[6] Urząd Miejski w Bielawie. Idea modelowego miasta ekologicznego. (Dostęp 12.09.2023)
[7] Powiat Dzierżoniowski. (17.05.2015). Ścieżki przyrodnicze. (Dostęp 12.09.2023)
[8] Wikipedia. Kłobucznik. (Dostęp 12.09.2023)
[9] Wikipedia. Dziewięćsił bezłodygowy. (Dostęp 12.09.2023)
[10] Zielony Ogródek. (22.12.2022). Ochrona gatunkowa pszczół. (Dostęp 12.09.2023)
[11] Wikipedia. Zwierzęta objęte ścisłą ochroną gatunkową w Polsce (od 2017). (Dostęp 12.09.2023
[12] Nadleśnictwo Narol - Lasy Państwowe. (7.02.2017). Ochrona gatunkowa. (Dostęp 12.09.2023)
[13] Główny Urząd Statystyczny. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. (Dostęp 12.09.2023)
[14] Strategia Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022-2030. Projekt z dnia 31 lipca 2022. Strony: 30, 31, 51, 52
[15] Parlament Europejski. (1.07.2021). Unijna polityka ochrony środowiska do 2030 roku: zmiana systemowa. (Dostęp 12.09.2023)
Bielawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2023-10-03 09:47:24 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2023-09-23 13:32:45 +0200

Zebrano 500 podpisów

2023-09-22 11:04:16 +0200

Zebrano 100 podpisów

2023-09-22 09:09:51 +0200

Zebrano 50 podpisów

2023-09-22 07:14:27 +0200

Zebrano 25 podpisów

2023-09-21 20:00:34 +0200

Zebrano 10 podpisów