Przejdź do treści głównej

Do: Prezes Rady Ministrów

O pełne i pilne wdrożenie w Polsce Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami!

Ta kampania została zakończona.

Polskie państwo nie zapewnia w praktyce ŻADNEGO z praw wskazanych w Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami [1], ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r. Domagamy się pilnego i pełnego wdrożenia tych przepisów, uwzględniając przy tym ogromną wiedzę organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami, a przede wszystkim w konsultacji z tymi osobami.

Chodzi zapewnienie tak fundamentalnych praw, jak m.in. prawa do rehabilitacji i poprawy stanu zdrowia, edukacji i pracy, zakaz dyskryminacji, zakaz ingerencji w życie prywatne, zapewnienie ochrony socjalnej, samodzielności i swobody wyboru miejsca zamieszkania.

W Polsce potrzebny jest nowy, całościowy system wsparcia osób z niepełnosprawnościami. A przede wszystkim sprawiedliwy i uwzględniający faktyczne, indywidualne potrzeby każdej osoby.

Aby to zapewnić, potrzebne jest pilne wdrożenie w Polsce przepisów Konwencji ONZ.

[1] Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Od 18 kwietnia w Sejmie trwa strajk dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Popieramy ich i solidaryzujemy się z postulatami.

W co czwartej polskiej rodzinie żyje przynajmniej jedno dziecko lub dorosły z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą. Ta kwestia dotyczy nas wszystkich. Wspólnie powinniśmy apelować jednym głosem na rzecz realizacji w Polsce zapisów Konwencji ONZ – prawa do rehabilitacji, pracy, edukacji i niezależnego życia. Godności, podmiotowości i osobistej wolności każdej osoby z niepełnosprawnością. Ochrony przed dyskryminacją, wykluczaniem i poniżaniem ze strony każdej kolejnej władzy. Zmiany świadomości społecznej, pokazania i zobaczenia, że wszystkie i wszyscy jesteśmy obywatelkami i obywatelkami.

Bez tego nie będzie Polski naprawdę dla wszystkich.

Sposób dostarczania

Komitet #Jesteśmy! będzie podejmował pracę nad wniesieniem do Sejmu ustawy wdrażającej zapisy Konwencji. Podpisy złożone pod tym apelem zostaną doręczone wraz z projektem ustawy wypracowanej wspólnie z organizacjami i środowiskami osób z niepełnosprawnościami.

Links

Nowe informacje

2018-05-07 17:33:15 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2018-05-07 11:50:23 +0200

Zebrano 500 podpisów

2018-05-05 19:56:32 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-05-05 15:28:35 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-05-05 13:36:21 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-05-05 13:10:31 +0200

Zebrano 10 podpisów