Przejdź do treści głównej

Do: Minister Zdrowia Łukasz Szumowski

Odwołanie Prof. Andrzeja Kochańskiego ze stanowiska krajowego konsultanta ds. genetyki klinicznej

Szanowny Panie Ministrze,
Żądamy odwołania prof. Andrzeja Kochańskiego ze stanowiska Krajowego Konsultanta ds. Genetyki. Prof. Kochański dał się poznać jako skrajny ideolog, ekspert Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, członek Rady Naukowej Instytutu Ordo Iuris. Jego wybór na to stanowisko był zaskoczeniem dla środowiska naukowego i nie był z tym środowiskiem konsultowany.
Prof. Kochański otwarcie mówi o swojej niechęci do leczenia niepłodności metodą in vitro, także po nominacji wypowiada się lekceważąco i pogardliwie o dzieciach urodzonych dzięki tej metodzie. Istnieje więc duże ryzyko, że sprawowana przez niego funkcja posłuży utrwalaniu w debacie publicznej stygmatyzującego języka, uderzającego w pacjentów doświadczających niepłodności i w ich dzieci.
Jako Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN reprezentujące środowisko osób zmagających się z niepłodnością nie zgadzamy się, by kluczowe stanowiska medyczne powierzano osobom wyrażającym pogardę wobec uznanych naukowo metod leczenia i dzieci urodzonych dzięki tym metodom. Nominacja na to stanowisko prof. Kochańskiego jest zagrożeniem dla bezstronnego i wolnego od ideologii leczenia.
Z poważaniem,
Stowarzyszenie NASZ BOCIAN

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Minister Zdrowia powołał na stanowisko Krajowego Konsultanta ds. Genetyki prof. Andrzeja Kochańskiego - przeciwnika metody in vitro i badań prenatalnych. Prof. Kochański dał się poznać jako skrajny ideolog, ekspert Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, członek Rady Naukowej Instytutu Ordo Iuris. Jego wybór na to stanowisko był zaskoczeniem dla środowiska naukowego i nie był z tym środowiskiem konsultowany.

Prof. Kochański nawet już po nominacji pozwalał sobie na porównanie leczenia in vitro do produkcji dzieci!!! Istnieje więc duże ryzyko, że sprawowana przez niego funkcja posłuży utrwalaniu w debacie publicznej stygmatyzującego języka, uderzającego w pacjentów doświadczających niepłodności i ich dzieci, a także odbierze nam możliwość leczenia zgodnego z wiedzą medyczną.

Nowe informacje

2019-11-25 17:50:22 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2019-11-24 16:45:33 +0100

Zebrano 500 podpisów

2019-11-22 12:17:16 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-11-22 11:19:09 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-11-22 11:08:02 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-11-21 23:02:47 +0100

Zebrano 10 podpisów