Przejdź do treści głównej

Do: Kandydaci i kandydatki z Białegostoku ubiegający się o głosy mieszkańców w wyborach samorządowych

Postulaty mieszkańców i mieszkanek Białegostoku przed wyborami samorządowymi!

Kandydaci i kandydatki:
Chcemy, by Białystok nadal nazywany był " zielonymi płucami Polski", by mieszkańcy byli zadowoleni z jakości życia w mieście, z jego klimatu, infrastruktury, by żyli w mieście zdrowo i wygodnie. Dlatego przedstawiamy Wam postulaty Akcji Wybory Białystok, mieszkańców tego miasta, które wskazują kierunek, w którym Białystok powinien podążać.
Zapoznajcie się z naszymi postulatami i podpiszcie apel

ŚRODOWISKO
1. Poprawa jakości powietrza poprzez:
- Skuteczne egzekwowanie przestrzegania norm emisji spalin
motoryzacyjnych: monitoring mobilny. Monitoring przydomowych pieców CO: np. wyposażenie miejskich służb w drony. Zainstalowane czujników jakości powietrza wraz z elektro tablicami informującymi o jakości powietrza.
- Dopłaty do wymiany zanieczyszczających powietrze pieców.
2. Przygotowanie planu działania na ekstremalne zjawiska pogodowe tj.powodzie, fale upałów,wichury, w tym: systematycznie udrażnianie i kontrolowanie kanalizacji deszczowej, studzienek. Zatrzymywanie i gromadzenie wody w mieście poprzez budowę jeziorek stawów oczek wodnych.
3. Ochrona zieleni, drzew i nasadzenia nowych.
4. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii, ocieplanie budynków, podłączanie do sieci ciepłowniczej.
5. Przyjazna środowisku, tj. bezspalinowa komunikacja publiczna.
6. Taka rozbudowa miasta, która uwzględnia ochronę terenów zielonych.

SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA

1. Tworzenie dziennych domów pobytu i klubów dla seniorów. Zwiększone dofinansowania i dopłat na ten cel.
2. Przeznaczenie lokali miejskich na preferencyjnych warunkach dla spółdzielni socjalnych.
3. Zagwarantowanie miejsc seniorom zarówno w już istniejących, jak i nowopowstających budynkach komunalnych. Promowanie budynków wielopokoleniowych.
4. Opracowanie programu dostarczania posiłków seniorom, chorym, osobom samotnym, a także tym z niepełnosprawnością; np. w formie cateringu.
5. Telefoniczny dostęp do asystenta osobistego (pomagającego w wykonywaniu codziennych czynności) dla osób z niepełnosprawnością.
6. Prowadzenie inwestycji w zasoby mieszkaniowe, by były oferty dostępne dla osób z różnymi możliwościami ekonomicznymi.
7. Opracowanie w placówkach w Białymstoku kompleksowego, miejskiego programu dostępu do opieki medycznej: geriatrycznej, pielęgniarskiej, stomatologicznej, a także psychologicznej

PRAWA CZŁOWIEKA

1. Wprowadzenie edukacji równościowej i antydyskryminacyjnej w szkołach, skierowanej na poszanowanie praw różnych grup, m.in. osób LGBTQ+, kobiet, uchodźców i imigrantów
2. Poparcie inicjatywy zorganizowania marszu równości.
3. Upowszechnianie wolności i praw człowieka poprzez organizowanie i sprzyjanie już powstałym inicjatywom tj.: debaty, sympozja, warsztaty, festyny, happeningi, malowanie murali.
4. Powołanie miejskiego pełnomocnika antydyskryminacyjnego.
5. Budowanie hosteli i ośrodków interwencyjnych dla osób doświadczających przemocy.
6. Wdrożenie miejskiego programu dofinansowania zabiegów in vitro.
7.Wprowadzenie obowiązkowych zajęć z edukacji seksualnej i etyki - w ramach godzin wychowawczych lub dodatkowej godziny lekcyjnej.
8. Organizowanie spotkań z przedstawicielami innych kultur, narodowości, wyznań.

DEMOKRACJA

1. Organizowanie paneli i konsultacji obywatelskich, a także referendów lokalnych, korzystanie z inicjatyw aktywności grup społecznych i obywatelskich w podejmowaniu decyzji.
2.Likwidowanie z przestrzeni publicznej nienawistnych słów, rysunków i malunków.
3. Organizowanie spotkań z przedstawicielami innych kultur, narodowości, wyznań.
4. Transmitowane przez internet posiedzeń z sesji rady miasta i komisji rady miasta.
5. Systematyczne informowanie mieszkańców o wydatkach samorządu.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Dlaczego to ważne?
Apelujmy do kandydatów i kandydatek o wsłuchanie się w głos mieszkańców, którzy wskazali przekrój ważnych spraw społecznych, a także o uwzględnienie postulatów, które sprawią, że Białystok będzie - dla wszystkich! - lepszym miejscem do życia. Dla wszystkich!

Sposób dostarczania

Sposób dostarczenia:
1.Rozmowy z kandydatami podczas kampanii.
2.Przekazanie postulatów drogą mailową
3.Uczestnictwo w spotkaniach,debatach z kandydatami.
4.Udostępnianie na forach społecznościowych
5.Rozsyłanie redakcjom lokalnej prasy i radia

Białystok, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2018-10-18 19:35:58 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-10-16 21:05:15 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-10-16 15:16:35 +0200

Zebrano 10 podpisów