Przejdź do treści głównej

Do: Kandydaci i kandydatki ubiegający się o głosy mieszkańców w wyborach samorządowych w Poznaniu

Postulaty mieszkańców i mieszkanek Poznania przed wyborami samorządowymi!

Jesteśmy grupą poznaniaków z Akcji Wybory wspieranej przez Akcję Demokrację. Postawiliśmy pytanie, na ile wy - kandydaci i kandydatki w wyborach samorządowych reprezentujecie ważne dla nas sprawy? Postanowiliśmy wyjść z propozycją i zapytać, w jaki sposób chcecie zarządzać Poznaniem, jaka jest Wasza wizja przyszłości miasta. Chcemy porozmawiać bezpośrednio i spróbować znaleźć punkty wspólne między Waszymi programami, a potrzebami miejskich społeczności.

Postulaty Akcji Wybory Poznań dotyczące demokracji lokalnej, środowiska, sprawiedliwości społecznej i praw człowieka:

ŚRODOWISKO:
1. Poprawienie działania komunikacji miejskiej i podmiejskiej z nastawieniem na alternatywne środki transportu [1].
2. Stworzenie strategii ochrony bioróżnorodności [2] gatunków i koordynacja działań miasta przez nowe stanowisko przyrodnika miejskiego.
3. Poprawa jakości powietrza w mieście dzięki wymianie pieców i zabezpieczeniu terenów zielonych zgodnie z istniejącymi i nowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

PRAWA CZŁOWIEKA:
1. Promocja wartości społeczeństwa otwartego poprzez zapewnienie zajęć z edukacji seksualnej, równościowej i antyprzemocowej.
2. Zagwarantowanie i powoływanie nowych punktów dostępu do całodobowej, bezpłatnej opieki i diagnostyki ginekologicznej bez klauzuli sumienia.
3. Zachowanie miejskiego programu in vitro i ułatwienie dostępu do diagnostyki niepłodności dla kobiet i mężczyzn.

DEMOKRACJA LOKALNA:
1. Zwiększenie kwoty budżetu obywatelskiego i jego lepsza promocja wśród mieszkańców i mieszkanek.
2. Zwiększanie budżetów rad osiedli proporcjonalnie do zadań powierzonych i zaplanowanych przez dzielnice, bez względu na przynależność polityczną decydentów okręgu.
3. Poprawienie komunikacji władz z mieszkańcami, w tym utworzenie przyjaznego portalu dotyczącego budżetu miasta oraz otwartej skrzynki Prezydenta Miasta.

SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA:
1. Wyraźnie większe wsparcie dla spółdzielni socjalnych i inicjatyw społecznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz przestrzeganie zasady pierwszej piątki w zatrudnianiu [3].
2. Usuwanie istniejących barier architektonicznych, a przy realizacji nowych inwestycji działania zgodne z projektowaniem uniwersalnym [4] i planowaniem wielofunkcyjnym[5]. Realizowanie koncepcji bezpiecznego miasta [6].
3. Pomoc mieszkaniowa dla osób doświadczających różnego rodzaju przemocy oraz tworzenie ośrodków pobytu dla samotnych osób starszych.

[1] takie jak kolej podmiejska, autobusy elektryczne, tramwaje, rowery, transport pieszy
[2] zwiększa się tempo utraty gatunków, a bioróżnorodność umożliwia nam życie na Ziemi
[3] w każdym naborze do urzędów samorządowych i do służby cywilnej pierwszeństwo mają osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, urzędy obchodzą przepisy np. niedostosowując się do ruchu wózkowego
[4] produkty i obiekty zaprojektowane uniwersalnie nie wymagają adaptowania ani wprowadzania dodatkowych rozwiązań dla osób z grup wykluczanych
[5] obszary miasta muszą być zrównoważone funkcjonalnie, dostosowane do swojego środowiska i potrzeb ich mieszkańców, po prostu przyjazne ludziom
[6] bezkolizyjność infrastruktury miejskiej ograniczy liczbę wypadków, dotyczy też oczyszczenia przestrzeni ze niebezpiecznych barierek, słupów i zagrodzeń.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Mamy nadzieję, że nasze postulaty pokażą kandydatom sprawy społecznie istotne, które mogą przesądzić o decyzjach wyborczych poznaniaków i poznanianek. Przede wszystkim liczymy na dyskusję o rozwiązaniach naszych problemów w najbliższych czterech latach. Chcemy pokazać politykom, że oprócz zdobywania poparcia warto także słuchać głosu obywateli. Jeżeli zgadzasz się z naszymi pomysłami, pomóż nam, podpisując nasz apel.

Skontaktuj się z nami pisząc nas na adres: [email protected] lub kliknij w autora kampanii aby skorzystać z formularza kontaktowego. Zachęcamy do osobistego kontaktu. Jeżeli chcesz wziąć udział w spotkaniu z kandydatami i razem z nami przekonać ich do naszych pomysłów, skontaktuj się z autorem tej kampanii.

Podpisując zaznacz, że chcesz zostać z nami w kontakcie. Dla osób, które zgodzą się na przetwarzanie danych do celów tej kampanii, będą rozsyłane informacje o bieżących wynikach naszej pracy oraz całościowe podsumowanie organizowanych przez nas spotkań wyborczych w Poznaniu.

Sposób dostarczania

Sposób dostarczania
Przed wyborami planujemy:
– umawiać się na spotkania z kandydatami, by prowadzić z nimi bezpośrednią dyskusję;
– uczestniczyć w debatach i spotkaniach organizowanych z udziałem kandydatów;
– przekazywać nasze tematy drogą mailową z wyznaczeniem terminu na odpowiedź;
– szczegółowo informować poznaniaków o stosunku kandydatów do przedstawionych im problemów i udzielonych odpowiedziach; brak reakcji też będzie dla nas odpowiedzią!

Poznań, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2018-10-07 19:52:43 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-10-05 21:39:08 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-10-05 17:49:10 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-10-04 11:04:58 +0200

Zebrano 10 podpisów