Przejdź do treści głównej

Do: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen; Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans; Komisarz Unii Europejskiej ds. środowiska Virginijus Sinkevičius

NIE DLA MURU – powstrzymajmy tę katastrofę!

Apelujemy o podjęcie wszelkich działań w celu wstrzymania budowy muru na granicy polsko-białoruskiej, który powstaje w sercu Puszczy Białowieskiej bez konsultacji z lokalnymi społecznościami, wbrew woli i protestom NGOs-ów, naukowców, i nas, obywateli i obywatelek Polski oraz świata. Sprawa jest niezwykle pilna, bowiem budowa muru już trwa.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Puszcza Białowieska to unikalny na skalę światową obiekt przyrodniczy, ostatni las nizinny o charakterze naturalnym w Europie. Została wpisana na listę UNESCO ze względu na swoją różnorodność biologiczną i występowanie chronionych gatunków zwierząt i roślin o wyjątkowej uniwersalnej wartości z punktu widzenia nauki i ochrony przyrody. Trzeba wstrzymać budowę muru – jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom.

Mur, kiedy już powstanie, uniemożliwi migrację i przemieszczanie się zwierząt. Polska i białoruska część Puszczy stanowią jeden organizm, jego polską część mogą opuścić najrzadsze gatunki chronionych zwierząt takich jak żubr i ryś. Sama budowa infrastruktury do powstania muru, transport ciężkiego sprzętu oraz materiałów budowlanych środkiem Puszczy będzie zgubą dla – jedynych takich w Europie – wrażliwych ekosystemów Puszczy, katastrofą dla jej przyrody, której unikatowość zawdzięczamy brakowi ingerencji ludzkiej.

Budowa muru stoi w sprzeczności z zasadami sieci obszarów Natura 2000, bowiem zniszczy aż 6 obszarów chronionych (Puszcza Białowieska, Ostoja Augustowska, Ostoja Knyszyńska, Dolina Biebrzy, Ostoja Nadbużańska, Poleska Dolina Bugu), które Polska jest zobowiązana chronić jako państwo członkowskie Unii Europejskiej. Budowa muru została wyjęta spod prawa – jak pokazała kontrola inwestycji dokonana przez Najwyższą Izbę Kontroli. Do budowy muru nie stosuje się prawa budowlanego, wodnego, prawa ochrony środowiska, etc. Wyrażamy zaniepokojenie faktem, iż inwestycja, której skutki są miażdżące dla przyrody i dziedzictwa przyrodniczego ludzkości, są podejmowane bez poszanowania prawa polskiego i unijnego.

Deklarowanym celem muru jest zabezpieczenie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej przed uchodźcami z terenu Białorusi. Powątpiewamy w jego skuteczność. Potrzebujący znajdą inny, alternatywny sposób, by uciec przed wojną i biedą. Polska zaś potrzebuje polityki migracyjnej z prawdziwego zdarzenia, nie zapory jako rozwiązania kryzysu humanitarnego.

W celu ochrony dobra wspólnego oraz w imię poszanowania prawa apelujemy o jak najszybsze wstrzymanie budowy muru.

Sposób dostarczania

Zorganizujemy konferencję prasową

Puszcza Białowieska, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2022-02-08 02:40:12 +0100

Zebrano 50 podpisów

2022-02-07 09:20:33 +0100

Zebrano 25 podpisów

2022-02-07 00:03:55 +0100

Zebrano 10 podpisów