Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent mst. Warszawy, RDOŚ, Marszałek woj. Mazowieckiego

Ratujmy Kępę Tarchomińską - Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Ratujmy Kępę Tarchomińską - Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Nie zgadzamy się na Warszawski Obszar Chaosu Urbanistycznego! Domagamy się przestrzegania prawa i wykonywania swoich obowiązków przez organy, które powinny dbać o utrzymanie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu na terenie białołęckiej Kępy Tarchomińskiej jest zagrożony przez dziką zabudowę deweloperską. Powstają kolejne inwestycje deweloperskie wbrew zapisom, które powinny chronić ten teren.

Zwracamy się do osób, które są odpowiedzialne za ochronę naszego dziedzictwa przyrodniczego:
nie przyglądajcie się temu bezczynnie, to jest Wasze zadanie, żeby przeciwdziałać deweloperskiej patologii. Pomóżcie mieszkańcom w walce o ład przestrzenny na cennych przyrodniczo terenach. Pomóżcie mieszkańcom w walce o zachowanie cennych przyrodniczo terenów.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Nie zgadzamy się na Warszawski Obszar Chaosu Urbanistycznego!

Białołęcka Kępa Tarchomińska jest terenem, który powinien podlegać ochronie - wynika to z przepisów dotyczących ochrony środowiska – jest to część Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jest to potwierdzone zapisami studium dla tego obszaru. Kępa to teren podmokły, w obniżeniu, w strefie zagrożenia powodziowego, więc intensywna zabudowa będzie oznaczała podtopienia po każdym ulewnym deszczu.
Niestety dla tego terenu miasto nie opracowało miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W efekcie na teren wchodzą deweloperzy i budują osiedla bloków. Jeżeli organy i osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska pozostaną bezczynne, to teren chronionego krajobrazu zamieni się w kolejne blokowiska.

Przepisy chroniące przyrodę nie mogą być fikcją. Dlatego zwracamy się z apelem do organów odpowiedzialnych za teren Warszawskiego Obszaru Chronionego o podjęcie zdecydowanych działań - obrońmy Kępę Tarchomińską przed chaosem urbanistycznym. Obrońmy Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Domagamy się przestrzegania prawa i wykonywania swoich obowiązków przez organy do tego powołane.
Chcemy Obszaru Chronionego Krajobrazu, a nie Obszaru Chaosu Urbanistycznego.

Apel został przygotowany przez:
- Waldemara Kamińskiego (białołęckiego radnego, Przewodniczącego dzielnicowej Komisji Ochrony Środowiska),
Renatę Brząkałę (liderkę białołęckiej lokalnej grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków)
oraz przez mieszkanki i mieszkańców Kępy Tarchomińskiej:
Katarzynę Kalbarczyk,
Dorotę Włodarczyk
i Rafała Redosza.
.
Petycję poparli m.in:
posłanka Urszula Zielińska (Partia Zieloni),
stowarzyszenie Miasto Jest Nasze,

Sposób dostarczania

apel doręczymy osobiście

Kępa Tarchomińska, Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2021-07-29 13:03:01 +0200

Zebrano 500 podpisów

2021-07-17 12:04:52 +0200

Zebrano 100 podpisów

2021-07-16 22:10:13 +0200

Zebrano 50 podpisów

2021-07-15 20:32:42 +0200

Zebrano 25 podpisów

2021-07-15 13:22:37 +0200

Zebrano 10 podpisów