Przejdź do treści głównej

Do: Wójt i Rada Gminy Stawiguda

SPRZECIW dla projektowanego miejscowego planu zagospodarowania Rybaki nad jeziorem Łańskim

SPRZECIW dla projektowanego miejscowego planu zagospodarowania Rybaki nad jeziorem Łańskim

Nie wyrażam zgody na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego nad Jeziorem Łańskim w obrębie Rybaki, gmina Stawiguda.

Projekt:
http://bip.stawiguda.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/615092/ogloszenie_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_projektu_miejscoweg

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Jezioro Łańskie to miejsce unikatowe w skali kraju. Takie miejsca trzeba chronić i traktować ich rozwój ze szczególną troską. Nie chcemy tu kolejnego "Gołębiewskiego" na wydmach w Pobierowie, czy oszpeconego wielkimi hotelami wybrzeża hiszpańskiego... Plany zmiany tego pięknego
 miejsca w wielki kompleks hotelowy i osiedle domów trzeba powstrzymać - dopóki nie jest za późno!

-> Rybaki i jezioro Łańskie jest chronione przyrodniczo m.in. to obszar natury 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007
;

-> projektowany plan zagospodarowania terenu jest zły i szkodliwy (dopuszcza m.in. gęstą zabudowę na działkach 1000m2 i tylko 40% (!) powierzchni biologicznie czynnej)
;

-> prognoza oddziaływania na środowisko projektowanego planu zagospodarowania jest absurdalna - próbuje dowodzić, że środowisko będzie lepiej chronione jak zabudujemy obecnie dziewicze tereny..
.

-> tereny pod inwestycję planowanego hotelu zostały uzyskane w sposób co najmniej moralnie wątpliwy (najpierw okoliczne parafie na podstawie art. 70a ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego uzyskały je ZA DARMO na gospodarstwa rolne (działki leśne specjalnie zostały przemianowane na rolne, aby to umożliwić), następnie przeniosły darowizną do Archidiecezji Warmińskiej**, a ten utworzył spółkę celową Projekt Rybaki – Łańsk Sp. z o.o. razem ze spółką córką znanego dewelopera BBI Development. Teraz próbuje przekształcić te działki w działki budowlane, by czerpać z tego MILIONOWE zyski... 
a wszystko na terenie chronionej przyrody.

Więcej o tej sprawie: https://oko.press/panstwowa-ziemia-dla-kosciola/

* źródło zdjęcia - Mapy Google
** W pierwotnej wersji petycji w tym miejscu wymieniliśmy Caritas Archidiecezji Warmińskiej, co z formalnego punktu widzenia jest błędem, za który najmocniej przepraszamy. Historia zaangażowania powyższych podmiotów w Rybakach jest powiązana - zdarza się, że reprezentują je te same osoby (przykładowo w tym samym czasie wiceprezesem spółki Projekt Rybaki - Łańsk sp. z o.o i dyrektorem Ośrodka Caritas Rybaki była ta sama osoba).

Rybaki, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2022-04-01 18:26:51 +0200

Zebrano 10,000 podpisów

2022-03-31 03:57:43 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2022-03-15 17:04:36 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2022-03-15 07:04:51 +0100

Zebrano 500 podpisów

2022-03-14 13:13:35 +0100

Zebrano 100 podpisów

2022-03-14 10:12:04 +0100

Zebrano 50 podpisów

2022-03-13 23:07:41 +0100

Zebrano 25 podpisów

2022-03-13 21:56:48 +0100

Zebrano 10 podpisów