Przejdź do treści głównej

Do: Wójt i Rada Gminy Stawiguda

SPRZECIW dla projektowanego miejscowego planu zagospodarowania Rybaki nad jeziorem Łańskim

Nie wyrażam zgody na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego nad Jeziorem Łańskim w obrębie Rybaki, gmina Stawiguda.

Projekt:
http://bip.stawiguda.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/615092/ogloszenie_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_projektu_miejscoweg

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Jezioro Łańskie to miejsce unikatowe w skali kraju. Takie miejsca trzeba chronić i traktować ich rozwój ze szczególną troską. Nie chcemy tu kolejnego "Gołębiewskiego" na wydmach w Pobierowie, czy oszpeconego wielkimi hotelami wybrzeża hiszpańskiego... Plany zmiany tego pięknego
 miejsca w wielki kompleks hotelowy i osiedle domów trzeba powstrzymać - dopóki nie jest za późno!

-> Rybaki i jezioro Łańskie jest chronione przyrodniczo m.in. to obszar natury 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007
;

-> projektowany plan zagospodarowania terenu jest zły i szkodliwy (dopuszcza m.in. gęstą zabudowę na działkach 1000m2 i tylko 40% (!) powierzchni biologicznie czynnej)
;

-> prognoza oddziaływania na środowisko projektowanego planu zagospodarowania jest absurdalna - próbuje dowodzić, że środowisko będzie lepiej chronione jak zabudujemy obecnie dziewicze tereny..
.

-> tereny pod inwestycję planowanego hotelu zostały uzyskane w sposób co najmniej moralnie wątpliwy (najpierw okoliczne parafie na podstawie art. 70a ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego uzyskały je ZA DARMO na gospodarstwa rolne (działki leśne specjalnie zostały przemianowane na rolne, aby to umożliwić), następnie przeniosły darowizną do Archidiecezji Warmińskiej**, a ten utworzył spółkę celową Projekt Rybaki – Łańsk Sp. z o.o. razem ze spółką córką znanego dewelopera BBI Development. Teraz próbuje przekształcić te działki w działki budowlane, by czerpać z tego MILIONOWE zyski... 
a wszystko na terenie chronionej przyrody.

Więcej o tej sprawie: https://oko.press/panstwowa-ziemia-dla-kosciola/

* źródło zdjęcia - Mapy Google
** W pierwotnej wersji petycji w tym miejscu wymieniliśmy Caritas Archidiecezji Warmińskiej, co z formalnego punktu widzenia jest błędem, za który najmocniej przepraszamy. Historia zaangażowania powyższych podmiotów w Rybakach jest powiązana - zdarza się, że reprezentują je te same osoby (przykładowo w tym samym czasie wiceprezesem spółki Projekt Rybaki - Łańsk sp. z o.o i dyrektorem Ośrodka Caritas Rybaki była ta sama osoba).
Rybaki, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2022-04-01 18:26:51 +0200

Zebrano 10,000 podpisów

2022-03-31 03:57:43 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2022-03-15 17:04:36 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2022-03-15 07:04:51 +0100

Zebrano 500 podpisów

2022-03-14 13:13:35 +0100

Zebrano 100 podpisów

2022-03-14 10:12:04 +0100

Zebrano 50 podpisów

2022-03-13 23:07:41 +0100

Zebrano 25 podpisów

2022-03-13 21:56:48 +0100

Zebrano 10 podpisów