Przejdź do treści głównej

Do: Senat Reczpospolitej Polskiej oraz Minister Sprawiedliwości i Prokuratur Generalny Zbigniew Ziobro

Sprzeciwiamy się nazistowskiej wypowiedzi senatora Grzegorza Biereckiego.

Ta kampania została zakończona.

Senator Grzegorz Bierecki powinien zostać postawiony przez prokuraturę przed sądem w związku z jego publiczną wypowiedzią w Białej Podlaskiej w dniu 10 kwietnia 2019: "Nie ustaniemy, aż nie doprowadzimy do pełnego oczyszczenia Polski z ludzi, którzy nie są godni należeć do naszej wspólnoty narodowej". Do tej pory prokuratura nie podjęła żadnych działań w tej sprawie, pomimo że powinna to zrobić z urzędu, ponieważ wypowiedź senatora Biereckiego ma charakter nazistowski. Ponadto jest to publiczne podżeganie do nienawiści, zastraszania, prześladowania i eksterminacji obywateli Polski ze względu na ich poglądy. Nie było też żadnej reakcji Senatu RP.
Zbierzmy jak najwięcej podpisów by wywrzeć nacisk na Senat oraz Ministra Sprawiedliwości pełniącego zarazem funkcję Prokuratora Generalnego. Musimy pokazać, że nie godzimy się, by w Polsce tego typu wypowiedzi były tolerowane i uchodziły bezkarnie.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Nie wolno godzić się na bezkarne publiczne głoszenie poglądów nazistowskich, szczególnie przez osoby publiczne i będące przedstawicielami najwyższych instytucji państwowych! Grzegorz Bierecki jest senatorem Rzeczpospolitej Polskiej.
Nie wolno godzić się na bezkarne dzielenie Polaków!
Nie wolno godzić się na publiczne podżeganie do nienawiści, zastraszania, prześladowania i eksterminacji obywateli Polski ze względu na ich poglądy!

Nowe informacje

2019-05-12 19:41:30 +0200

Zebrano 25 podpisów

2019-04-17 07:13:45 +0200

Zebrano 10 podpisów