Przejdź do treści głównej

Do: Premier Donald Tusk

TAK dla Zielonego Ładu

Wzywamy Premiera Donalda Tuska do:

1. Zdecydowanego poparcia dla Europejskiego Zielonego Ładu i długoterminowej polityki wspierania transformacji klimatycznej. W imię jakości życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa żywnościowego, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu i żywnościowemu, w imię naszego dobra wspólnego, jakim są bioróżnorodność, dzika przyroda, czyste powietrze, zasoby wodne, zdrowa gleba, czyste rzeki, morza i oceany.
2. Poparcia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law).
3. Sprzeciwu wobec osłabiania prośrodowiskowych zapisów Wspólnej Polityki Rolnej.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Zmiany klimatu stanowią jedno z najważniejszych wyzwań, które będzie miało skutki dla wszystkich sektorów gospodarki, dla społeczeństw, bioróżnorodności i dzikiej przyrody. Unia Europejska przyjmując Europejski Zielony Ład, podjęła się globalnie ważnego i niezbędnego zobowiązania dla nas wszystkich. Europejski Zielony Ład stanowi gwarancję działań państw, rządów, instytucji, podmiotów gospodarczych, sektora rolnego i nas wszystkich dla przyszłości, dla budowania odporności i dla transformacji systemu, która jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa.

Jesteśmy przekonani i przekonane, że sprawiedliwa transformacja klimatyczna musi uwzględniać wszystkie grupy: mieszkańców, mieszkanki, rolniczki i rolników, osoby młode, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby mieszkające na obszarach wiejskich. Transformacja klimatyczna nie może zostawiać w tyle żadnej grupy społecznej, żadnej osoby.

Czas na rządzenie odpowiedzialne klimatycznie i społecznie, czas na przywództwo empatyczne, przywództwo dialogu i troski o planetę, czas na zielony dialog i mocne poparcie dla Europejskiego Zielonego Ładu.

Nowe informacje

2024-03-27 17:23:49 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2024-03-27 15:07:55 +0100

Zebrano 500 podpisów

2024-03-21 17:29:40 +0100

Zebrano 100 podpisów

2024-03-21 13:30:28 +0100

Zebrano 50 podpisów

2024-03-21 11:21:24 +0100

Zebrano 25 podpisów

2024-03-21 10:22:24 +0100

Zebrano 10 podpisów