Przejdź do treści głównej

Do: Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Spraw Zagranicznych Pana Zbigniewa Raua

Reakcja Polski w sprawie kryzysu humanitarnego na naszej wschodniej granicy - Białorusi

Jako obywatele Polski, sąsiedzi Białorusinów, domagamy się jak najszybszego podjęcia działań związanych z kryzysem humanitarnym za naszą wschodnią granicą, śladem innych państw jak np. Litwa.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Jako bliscy sąsiedzi Białorusinów, pamiętający zrywy wolnościowe w naszym państwie wyrażamy ogromne zaniepokojenie brakiem wystarczających działań rządu polskiego w związku z panującą sytuacją za naszą wschodnią granicą. Oczekujemy wyraźnego sprzeciwu naszego państwa wobec łamania demokracji oraz podstawowych praw człowieka, do których dochodzi podczas aresztowań manifestujących osób i działań służb mundurowych na ulicach miast i miasteczek Białorusi. Pomoc represjonowanym czy sankcje wobec wysokich rangą białoruskich osobistości to jedno z podstawowych działań, jakie powinno podjąć europejskie, chrześcijańskie i humanitarne państwo, jakim jest Polska.

Nowe informacje

2020-09-11 00:35:13 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-09-02 20:20:10 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-08-30 20:03:18 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-08-29 20:46:52 +0200

Zebrano 10 podpisów